Adana Coğrafyası

Adana Coğrafyası, Adana’nın Coğrafyası

Adana Coğrafyası Adana ili 35-38 enlemleri ile 34- 46 doğu boylamları arasında ve akdeniz bölgesinde yer almaktadır. kuzeyinde kayseri, doğusunda kahramanmaraş ve gaziantep, batısında niğde ve içel güneydoğusunda hatay illeri bulunur. güneyi 160 km.yi bulan akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü, 17.253 km2’dir. şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 m. olan adana’nın, aladağ, ceyhan, feke, imamoğlu, karaisalı, karataş, kozan, pozantı, saimbeyli, seyhan, tufanbeyli,yumurtalık, yüreğir olmak üzere 17 ilçesi 46 belediyesi, 550 köyü bulunmaktadır.

Adananın Yer Şekilleri

Adana ili, yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Adananın Dağlık Alanı

İlin kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu bölümleri, orta toros adı verilen dağ sistemi ile çevrelenmiştir. doğuda sınır, toros sistemine giren amanoslar’a dayanır. orta toroslar üzerinde üç ayrı dağ sırası görülmektedir. bunlar, batıdan başlayarak bolkar dağları, aladağlar ve tahtalı dağları’dır. ayrıca orta toroslar’ın kuzeydoğu uzantısını oluşturan binboğa dağları, ilin sınırlarını aşmakta, kahramanmaraş iline uzanmaktadır

Eski Adı Bulgar Dağları Olan Bolkar Dağları

Batıda taşeli platosu, doğuda uzun bir oluk biçiminde uzanan ve jeologların ecemiş koridoru adını verdikleri derin bir kanyon ile sınırlanır. batıda tepeciklerle başlayan bolkar dağları, kuzeydoğuya doğru gidildikçe yükselerek belirgin bir dağ sırası haline gelir. yükselti, kütlenin batısında 2500 m. yi geçmediği halde (en yüksek tepeler 2474 m. ile yüğlük tepesi ve 2418 m. ile kümbet tepe), orta kesimlerde birden 3000 m. yi aşar. (aydos dağı 3480 m.) kuzeydoğuya gidildikçe, 3500 m. yi aşan dağların, en yüksek tepesi olan medetsiz tepesi de (3524 m.) bu kesimdedir. dağların üzerindeki diğer önemli doruklar; gavur dağı (3.337 m.), yıldız tepe (3.314 m.), meydan dağı (3.132 m.) ve hacıhalil dağıdır (3.107 m.).:

Kuzeydoğu-Güneybatı Doğrultusunda Uzanan Bolkar Dağları’nın Uzunluğu

Yaklaşık 150 km. genişliği ise yer yer 40-50 km. yi bulur ve ereğli ovası ile akdeniz kıyıları arasında aşılması güç bir duvar gibi yükselir. akdeniz kıyıları ile iç anadolu arasında da ulaşımı engelleyici bir set oluşturan bolkar dağları’nın doğudan aşıldığı düzenli bir karayolu yoktur. başlıca karayolları kütlenin kuzeyinden ve güneyinden geçer. bunlardan doğuda olanı, kara ve demiryolunun bir ölçüde birbirini izlediği ecemiş koridoru, bir de antik çağ’daki adı ‘pylae ciliciae’ olan gülek boğazı’dır.ildeki dağların en yüksek tepelerinin bulunduğu aladağlar, kuzeydoğu yönünde yaklaşık 100 km. uzanır. genişliği ise 40 km. kadardır

Batıda çakıt suyu vadisi ile pozantı ve kırkpınar dağları’ndan, ecemiş koridoru ile de bolkar dağları’ndan ayrılır. aladağlar, zamantı suyu, eğlence deresi, çakıt suyu ve bunların kolları ile parçalanmıştır. dağların yamaçlarında gür kaynaklara rastlanır. batı yamaçları doğu yamaçlarına göre daha diktir. kuzeye bakan yamaçlarda buzul aşındırmasının izlerine rastlanır. 3.200 m. yükseklikte görülen bu izler, boyları 1 km. yi geçmeyen küçük küçük buzullar halindedir. genellikle vadileri izleyen bu buzullar, yer yer de küçük çaplı buzul gölleri oluşturur

Bu göller yedi göller adıyla anılır. yoğun ormanlar ve çeşitli bitki katlarıyla aladağlar’ın görkemli bir görüntüsü vardır. bol sulu akarsuları ve yemyeşil otlar ve ormanlarıyla özellikle yazın akdeniz’in bunaltıcı sıcağından uzak, yaylalar kuşağı gibidir. bu dağlar üzerinde yer alan pozantı, çamalan, tekir, bürücek yaylaları bir plato özelliği gösterirler.aladağlar üzerindeki başlıca yükseklikler, demirkazık tepesi (3.756 m.) torosan dağı ve kaldı dağı (3.374 m.), kol tepesi (3.588 m.) ve karanfil dağı (3.059 m.) dir. bunlardan demirkazık tepesi, toros dağları’nın da doruğudur.

Adananın Tahtalı Dağları

Seyhan ırmağı ile zamantı (sanvantı) ve göksu kolları arasında uzanan dağların tümüne denir. kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu dağların üzerinde, koç dağı, soğanlı dağı, beydağı, alaylı dağı, bakır dağı gibi doruklar sıralanır. tahtalı dağları seyhan ve ceyhan vadileri arasında uzanan binboğa dağları’yla birlikte eskiden antitoros denilen dağların bir koludur. dağlar güneye doğru vadilerle parçalanmış ve geçilmez bir görünüş almıştır. kuzeydoğuda hemen hemen çıplak olan bu dağlar güneye doğru daha ormanlık bir bitki örtüsüyle kaplıdır. orta toros sistemi içindeki dağlar üzerinde gülek boğazı’ndan başka, kozan’ın akçalıuşağı köyün’den sonraki elmedere geçidi bulunmaktadır.

Adananın Ovalık Alanı

Bütünüyle adana ovası adı verilen havzanın kalan bölümüne çukurova, kuzeyde kalan bölüme ise yukarı ova anavarza denir. iki ovayı misis dağları ayırır. tepe özelliği gösteren bu dağların en yüksek noktası olan cebelinur dağı’nın yüksekliği 770 m. dir.

Çukurova türkiye’nin en geniş delta ovasıdır. seyhan ve ceyhan nehirleri ile berdan (tarsus) çayı’nın getirdiği alüvyonlardan oluşmuştur ve karışık yapılıdır. sınırları coğrafyacılar arasında tartışma konusudur. bazılarına göre yukarıova ile birlikte, güneydeki ovanın ikisine birden çukurova denir. yörede oturanlar da çukurova adını bu geniş anlamıyla kullanırlar. orta toros eteklerinden akdeniz’e kadar uzanan ovanın bütününü adana ovası adıyla anmak ve daha çok sayıda ova birimlerine ayırmak mümkündür. yüreğir, misis, ceyhan, haruniye, osmaniye ve yumurtalık ovaları gibi., bu ovaların en büyüğü 205.000 hektar genişliğindeki ceyhan ovası, diğeri ise 125.000 hektarlık yüreğir ovası’dır. ceyhan ovası’nın denizden yüksekliği 20-50 m. yüreğir ovası’nın ise 0-50 m. arasında değişmektedir. adana ovası, il topraklarının %27’sini kaplamaktadır.

Adana Coğrafyası Nedir? Akarsular ve Göller

Seyhan ve ceyhan il toprakları içinde yer alırlar. rejimleri diğer akarsular gibi düzensizdir. seyhan nehri (560 km), kuzeyde toros dağlarından zamantı suyu adıyla çıkar, çeşitli kollardan sonra göksu ile birleşerek seyhan adını alır ve batıda içel sınırında deli burnu’nda denize dökülür. ceyhan nehri (509 km.) adana ve akdeniz bölgesi’nin ikinci büyük ırmağıdır. elbistan’ın kuzeyindeki dağlardan doğar. hurma suyu, söğütlü deresi, göksu çayı ile birleşerek ceyhan ırmağı yaklaşık 2500 yıl öncesine kadar, seyhan gibi karataş’ın batısında denize ulaşırken, sonradan bebeli boğazını yararak doğuya dönmüş ve iskenderun körfezine dökülmeğe başlamıştır.

1935 Yılında meydana gelen taşma sonucunda güneye yönelmiştir. o tarihten beri hurma boğazında denize dökülmektedir. ilde ülkenin önemli barajlarından olan seyhan baraj gölünden başka, güneyde kıyıda da ağızlarla denize açılan akyatan, akyayan, tuzlagölü gibi birkaç kıyı gölü ve aladağlar üzerinde yedigöller adıyla anılan küçük buzul gölleriyle, karaisalı yakınlarındaki barak köyü sınırları içinde karstik dipsiz göl adı verilen alabalığıyla ünlü göller vardır.

Adana Coğrafyası, Adana iklimi Nedir?

Adana, akdeniz iklim özelliklerini taşır. yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur. ortalama yağış miktarı 625 mm dir. yılın ortalama 74 günü yağışlı geçer. yağışlar %51 kışın, %26 ilkbaharda, % 18 sonbaharda, %5 yazın düşer.

Yazın havanın nemle yüklü olmasına karşılık, bazı yıllarda hiç yağış düşmediği görülür. yazın bir alçak basınç merkezi olan çukurova’ya denizden ve toroslar’dan hava akımı olur. böylece dinamik nedenli bir yüksek basınç merkezi oluşur. bir taraftan denizden gelen nemli hava, diğer taraftan barajlar ve ovanın sulanması nedeniyle nem artar. iklimin ve enlemin etkisiyle ısınan hava, birikim nedeniyle ağırlaştığı için yükselemez ve doyma noktasına ulaşamaz. böylece yazın nem yüklü sıcak bir hava görülür. ortalama nisbi nem % 66 olmakla beraber, yazın % 90’ın üzerine çıkar. 37 yıllık ortalama sıcaklık 18.7 c’dir. en soğuk ay ocak, en sıcak ay ağustos’tur. ocak ayı ortalaması 9 c, ağustos ayı ortalaması 28 c’dir.

Ovanın sıcak olmasına karşılık, ilin topraklarında yükselti ve yüzey şekillerine göre iklim şartları çok değişir. yağışlarda da değişme görülür. dağlık kesimde yağışlar doğal olarak fazladır(feke’de 930.5 mm. saimbeyli’de 805 mm.) ovada ender olarak görülen kar, dağlarda erken başlar ve bazan aylarca kalır. adana’da yılın 195.6 günü yaz günüdür. bu günlerin 134.4’ü tropik gün olarak belirlenmiştir.

Adananın Bitki Örtüsü

Adana çevresindeki bitki örtüsü, akdeniz iklim özelliklerini taşır. 700-800 m’ye kadar bodur ağaçlardan oluşan makiler görülür. ancak, özellikle yerleşim ve tarım alanlarının yer aldığı alçak düzlüklerde, doğal bitki örtüsü insan eliyle büyük tahribe uğramış, çoğu yerde bütünüyle ortadan kaldırılmıştır. daha önceleri bu yerlerin doğal bitki örtüsünü, dayanıklı kızılçam ve bazı meşe ormanları oluştururken, bütün akdeniz bölgesinde geniş yayılma gösteren maki topluluğu, ormanların yok edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. ormanların ortadan kaldırılmadıkları yerlerde, hemen kıyı gerisinde başlayan ve 800 m’ye çıkan maki toplulukları içinde rastlanan küçük kızılçam orman kalıntıları, bu durumun kanıtıdır.

800 m’den başlayan ormanlar, daha alçak düzeylerde yayvan yapraklı ağaçlardan (çoğunlukla meşe), daha yükseklerde ise iğne yapraklı ağaçlardan (sedir) oluşur. yaz mevsiminin kuraklığı ve uzunluğu bitki örtüsündeki çeşitliliği azaltır. 2800 m’den sonra yavaş yavaş seyrelen sedir toplulukları, yerlerini alp, alp altı ve alp tipi çayırlara bırakır. alp tipi çayırlar sayısız çiçekleriyle bir halı görünümündedir.

Adana Coğrafyası Nedir? Jeoloji Nedir?

Adana ilinin genel jeolojik yapısı iki kesimde incelenir. doğu taridler kuşağı (dağlık kesim), (ovalık kesim) doğu taridler kuşağı alp dağlarının bir devamı olan toros dağları genç dağlar olup, ııı. jeolojik dönemin ikinci yarısında meydana gelmiştir. ancak ilk jeolojik dönem olarak kabul edilen alt kambriyene ait yüksek derecede metamorfizmaya uğramış sedimenter kayaçlarla başlamaktadır. aladağlar genellikle, karbonifer sonu ile permiyen başı (yaklaşık 280 milyon yıl önce) ve tebeşir dönemi (yaklaşık 136-65 milyon yıl önce) kalkerlerinden oluşmuştur. bu kalker kütleler arasında yer yer ultrabazik nitelikli efit kayaçlar bulunur. tahtalı dağları’nın yapısına ı. zaman kıvrımlı şist ve kireç taşlarıyla yeşil kayalar hakimdir. bolkar dağları’nın temelini de aladağlar gibi kar bonifer sonu ile permiyen başına ait kireç taşları oluşturur. pekçok kez deprem ve yanardağ etkinliklerine uğrayan bolkar dağları, ııı. zamandaki alp dağı oluşumuyla bugünkü biçimini almıştır.

Yerkabuğundaki büyük yüzey şekillerinin oluşumuna yol açan eguojenik hareketlerin sonuncusu ise, dağların günümüzdeki yüksekliğine ulaşmasını sağlamıştır. bolkar dağları’nın yüksek kesimlerinde ıv. zaman (kuvaterner) a ait buzlaşmanın izleri görülür. adana havzası ııı. zamanın sonlarına doğru deniz ve kara kökenli sedimentlerin çökelmesi ile oluşmuştur. karışık yapılı bir delta olan çukurova’nın güneyindeki bölüm, halosende (y.10 bin yıl öncesinden bu güne) alüvyon yığılmasıyla yeni eklenmiştir. bunun gerisinde pleishosen’e (y. 2,5 milyon yıl 10 bin yıl önce) ait daha eski bir delta vardır. bu eski deltanın yüzeyleri bugün üç ayrı taraça halinde yüksekte kalmıştır. Kaynak: Adana Coğrafyası

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …