Yanıklar Genellikle Nasıl Sınıflandırılmaktadır

Yanıklar Genellikle Nasıl Sınıflandırılmaktadır

Yanıklar Genellikle Nasıl Sınıflandırılmaktadır A. Birinci derece yanıklar Bunlar yalnız derinin üst tabakalarında olanlardır ve sadece bir kızıllıkla belirirler. güneş yanıkla­rının çoğunluğu birinci derece yanıklardır.

B. ikinci derece yanıklar Bu yanıklar yalnız derinin üst tabaka­larında değ il, daha derinde olan tabakalarda da oluşurlar. Bunlar kabarcıklarla ve serum ifrazatı ile karakterize olurlar. Ciddî gü­neş yanıkları bu kategoriye girebilir.

C. Üçüncü derecede yanıklar Bu yanıklar bütün deri tabakaların­da tahribat yaparlar ve genellikle bütün derinin yok olmasına sebebiyet verirler.

D. Dördüncü derece yanıklar Bu yanıklar bütün deriyi yok et­mekle kalmayıp aynı zamanda deri altı dokulara, kaslara, ki­rişlere, kan damarlarına, kemiklere de zarar vermektedirler.

Ayrıca kontrol et

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir?

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir? Dinlenme, Soğutma, Sıkıştırma ve Yükseltme yöntemiyle (DSSY) ağrı ve şişliği azaltabilirsiniz. …