Yanıklar için Gerekli ilk Yardım Metotları Hangileridir

Yanıklar için Gerekli ilk Yardım Metotları Hangileridir?

Yanıklar için Gerekli ilk Yardım Metotları Hangileridir? A-) Birinci derece yanıklar ağrıyı dindiren ve derinin kuruyup çat­lamasını önleyen birçok merhemlerin yardımıyla tedavi edile­bilir. Eğer yanmayla kişinin genel Sağlık durumu etkilenmemiş-se, birinci derece yanıklar, yanan kişi tarafından da teda­visi yapılabilir ve doktora başvurulması gerekmez.

Yanıklar için Gerekli ilk Yardım Metotları Hangileridir?

B-) ikinci derece yanıkların tedavisi doktor tarafından yapılmalı­dır. Alınacak ilk yardım tedbirleri şunlardır.

 • 1.Yanan kısım, yaklaşık on dakika akar soğuk su altında bu­lundurulmalıdır.
 • 2.Yanan alan sterilize edilmiş gazlı bezle örtülmelidir.
 • 3.Yanan kişinin fazla sulu şeyler alması temin edilmelidir.
 • 4.Yanan alanlar büyük miktarda su ve hafif bir sabunla yı­kanmalıdır.

C-) Üçüncü derecede yanıkları kendi kendine tedaviye hiçbir zaman gidilmemelidir. ilk tedbir olarak yanan kısmın üzerin­deki kirler suyla silinmeli ve temiz bir bezle örtülmelidir. Ya­nan kişiye bol miktarda sulu şeyler verilmeli ve hasta şok ha­lindeyse sedyeyle hastaneye kaldırılmalıdır. Bu hallerde yanan alana merhem sürülmemelidir.

D-) Dördüncü derece yanıklar da aynen üçüncü derece yanıklar gibi tedavi edilmelidir.

Yanıkta İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak katı maddelerle temas, asit/ alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi ya da radyasyon nedeni ile de oluşabilir.

Kaç Çeşit Yanık Vardır?

1-) Fiziksel Yanıklar

Isı ile oluşan yanıklar,
Elektrik nedeni ile oluşan yanıklar,
Işın ile oluşan yanıklar,
Sürtünme ile oluşan yanıklar,
donma sonucu oluşan yanıklar,

2-) Kimyasal Yanıklar

Asit alkali madde ile oluşan yanıklar

Yanığın Ciddiyetini Belirleyen Faktörler Nelerdir?

 1. Derinlik,
  Yaygınlık,
  Bölge,
  Enfeksiyon riski,
  Yaş,
  Solunum yoluyla görülen zarar,
  Önceden var olan hastalıklar.

Yanıklar Nasıl Derecelendirilir?

Derece Yanık: Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem vardır. Yaklaşık 48 Saatte iyileşir.

Derece Yanık: Deride içi su dolu kabarcıklar (bül) vardır. Ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesi ile kendi kendine iyileşir.

Derece Yanık: Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde etkisi görülür. beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar aşamaları vardır. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur.

Yanığın Vücuttaki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Yanık, derinliği, yaygınlığı ve oluştuğu bölgeye bağlı olarak organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar. Ağrı ve sıvı kaybına bağlı olarak şok meydana gelir. Hasta/yaralının kendi vücudunda bulunan mikrop ve toksinlerle enfeksiyon oluşur.

Yanık Isı İle Oluşan Yanıklarda İlk Yardım İşlemleri Nedir?

 1. Yanık NedirKişi hala yanıyorsa paniğe engel olunur, koşması engellenir,
  Hasta/yaralının üzeri battaniye ya da bir örtü ile kapatılır ve yuvarlanması sağlanır,
  Yaşam belirtileri değerlendirilir (ABC),
  Solunum yolunun etkilenip etkilenmediği kontrol edilir,
  Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkarılır,
  Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulur (yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından önerilmez),
  Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkarılır,
  Takılan yerler varsa kesilir,
  Hijyen ve temizliğe dikkat edilir,
  Su toplamış yerler patlatılmaz,
  Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler de sürülmemelidir,
  Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür,
  Hasta/yaralı battaniye ile örtülür,
  Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmamalıdır,
  Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa hasta / yaralının kusması yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı (1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı) verilerek sıvı kaybı önlenir,
  Tıbbi yardım istenir (112).

Kimyasal Yanıklarda İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

 1. Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir,
  Bölge bol tazyiksiz suyla, en az 15–20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır,
  Giysiler çıkarılmalıdır,
  Hasta/yaralı örtülmelidir,
  Tıbbi yardım istenmelidir (112).

Elektrik Yanıklarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?

 1. Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır,
  Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir, akımı kesme imkanı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir,
  Hasta/yaralının ABC’si değerlendirilmelidir,
  Hasta/yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir,
  Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir,
  Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir,
  Tıbbi yardım istenmelidir (112). Kaynak: Yanıklar için Gerekli ilk Yardım Metotları Hangileridir

Ayrıca kontrol et

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir?

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir? Dinlenme, Soğutma, Sıkıştırma ve Yükseltme yöntemiyle (DSSY) ağrı ve şişliği azaltabilirsiniz. …