Yılan Sokmalarında Birinci ilk Yardım Metodu Nedir

Yılan Sokmalarında Birinci ilk Yardım Metodu Nedir?

Yılan Sokmalarında Birinci ilk Yardım Metodu Nedir? Başta sokan yılanın zehirli olup olmadığını tesbit etmek mümkün olamıyacağı için, bütün yılan sokmalarında gerekli tedbirlerin alınması icabeder. Bu hususta aşağıda verilen prosedürlere baş­vurulmalıdır.

A-) Sokulan yerin üst kısmına sıkı bir bandaj (turnike) tatbik edil­melidir. Bu bandaj toplardamar kan akımını durduracak kadar sıkı olmalı ve nabzın atışını durdurmamalıdır. Bandaj için bir mendil, kemer, kravat gibi şeyler kullanılabilinir. Bandaj her yirmi dakikada bir on dakikalık bir süre için açılmalıdır.

B-) Sokulan yerin üzerine haç biçimi bir kesit yapılmalı ve zehir emilerek çıkarılmalıdır.

C-) Sokulan kişi kesinlikle dinlenmeli ve mümkün olduğu kadar az ölçüde fiziki hareketler yapmalıdır.

D-) ışınlan kişi en yakın hastaneye kaldırılmalı ve mümkünse hangi tip yılan tarafından sokulduğunu tesbit etmeye çalı­şılmalıdır.

Yılan sokmasının bazen önemsiz olabildiğini ancak bazen de zehirlenme nedeniyle ciddi sorunlara yol açtığını aktaran Dr. Koray Akay, hangi yılan sokmalarında ciddi bir durum oluşabileceğini şu belirtilerden anlamanın mümkün olduğunu söyledi:

Isırılan alanda bir çift delik izi, şiddetli ağrı, kızarıklık ve şişme,

Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, solunum güçlüğü, nadiren solunum durması,
Görme bozukluğu,
Tükürük ve terlemede artma,
Susuzluk hissi, şok, koma,
Kalpte ritim bozukluğu.

Yılan Sokmalarında Birinci ilk Yardım Metodu Nedir? Yılan Soktuğunda Ne Yapılmalı?

Yılan Sokmalarında Birinci ilk Yardım Metodu Nedir1Dr. Akay, yılan sokmasında yıpalacakları ise şöyle sıraladı:

– Solunum yollarının açıklığı ve dolaşım kontrol edilir.

– Yılan tarafından sokulmuş kişi hareketsiz ve sakin olduğunda zehrin vücuda yayılması gecikir. Bu nedenle, hastanın hareket etmesi önlenir, sakinleşmesi sağlanır.
– Yara bol su ile yıkanır.
– Yaraya yakın bölgede takı varsa baskı yapmasını önlemek amacıyla çıkarılır.
– Yara kol ya da bacakta ise, ısırılan bölgenin tam üstünden, dolaşımı engellemeyecek şekilde bandajla baskı yapılır. Ancak sıkı bandaj uygulamamaya dikkat edilmelidir.
– Yara yüzde, boyunda ya da başta ise, zehrin emilmesini geciktirmek için yara çevresine baskı yapılır.

– Isırılan bölgeye soğuk uygulama yapılarak, zehrin yayılması ve şişme önlenmeye çalışılır.
– Yara ağız ya da boğaz bölgesinde ise, şişmeyi önlemek ve zehrin emilmesini azaltmak için bireyin, hastaneye ulaşıncaya kadar buz emmesi ya da soğuk su içmesi sağlanır.
– Bilinenin aksine yaralı bölgedeki zehrin ilk yardımı yapan kişi tarafından emilmemesi gerekir. Ya da yaralı bölgenin bıçakla kesilmesi, çamur sürülmesi gibi uygulamalar da yanlıştır. Kaynak: Yılan Sokmalarında Birinci ilk Yardım Metodu Nedir?

Ayrıca kontrol et

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir?

Yumuşak Doku Yaralanmaları Nelerdir? Dinlenme, Soğutma, Sıkıştırma ve Yükseltme yöntemiyle (DSSY) ağrı ve şişliği azaltabilirsiniz. …