Tef Nedir

Tef Nedir

Milattan önceki dönemde Anadolu, Mezopotamya ve Orta Asya uygarlıklarında ve daha sonraki dönmelerde de tüm bu coğrafya içinde yaşayanlar tarafından çeşitli tür ve biçimleri kullanılmış olan bu vurmalı çalgı, Osmanlıda da din ya da din dışı alanlarda kullanılmıştır

Tef, yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılan ve parmak vuruşlarıyla çalınan Vurmalı bir müzik aleti ve Türk Halk çalgısıdır.

Hemen hemen her yörede mevcuttur.Yaklaşık 20-40cm çapında, bir kasnak ve tek yüzüne gerilmiş ince bir deriden ibarettir. Kasnak üzerine açılan yarıklara 3-5 çift ince pirinçten yapılmış ziller geçirilerek çalgının ritminin zenginleşmesi sağlanmaktadır.Bazı yörelerde sade olanları da bulunmaktadır. Daha çok kadın eğlencelerinde kullanılmaktadır. Tef Türk musikisinde bir usul vurma aletidir. Bir çeşit açık davul olan Tefin çeşitli şekillerine eski kavimlerde de rastlanır. Araplardan ispanya yoluyla Avrupaya geçmiş ve adına tambour de basque denmiştir

Daha büyük olanlarına Daire denilmektedir. El parmak ile çalınan vurmalı bir ritm çalgısıdır.Yöre ve çalan kişilere göre tarande, çingene, acem diye isimler almaktadır.Yaklaşık 30-40 santim çapında bir kasnağa gerilen oğlak derisinden olursa daha verimli olur

Bunlardan başka diğer hayvan derileri de kullanılmaktadır. Farsçada duf, Arapça ve diğer bazı dillerde defik olarak kullanılan bu isim, Türkçeye Tef ya da def olarak yerleşmiştir Tef kasnağının eni genellikle 4-6 cm. civarındadır. Kasnak üzerine kıymetli ağaçlardan yapılan kaplamalar ya da fildişi, sedef ve bağa işlenerek yapılan süslemeler onları çok değerli kılmıştır.

Def Tef elde havaya kaldırılarak ve zillerin şıkırtıları duyulsun diye sallanarak çalınır.Kırsal kesimde halen kına ve düğün gecelerinde bilhassa kadınlar eğlenmek için Defi hem çalar hem oynarlar. Zilli Tef ve Zilsiz Tef olmak üzere iki çeşittir

Ayrıca kontrol et

Popüler Müzik Nedir

Popüler Müzik Nedir? Popüler Müzik Ne Demek?

Popüler Müzik Nedir? Pop müzik, genellikle popüler müzik gününde ve zamanında hit olan, tutulan müzik …