şırnak Coğrafyası

şırnak Coğrafyası

şırnak ili 37a°31 kuzey enlemleri ve 42°28 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 7.172 Km2 , ortalama 1.400 metre rakımı ile deniz seviyesinden oldukça yüksek olan şırnak, ili topraklarının batı kesimi, yüzölçümünün ¾’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinin dicle Bölümünde yer alırken geri kalan yüzölçümünün ¼’ü ise Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır

il batıda mardin, kuzeyde siirt, kuzeydoğuda hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye Devletleriyle çevrilidir Topoğrafik Yapısı şırnak, ilinin batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, büyük bölümü akar sular tarafından derince yarılmış platolar halindedir

Bu coğrafi yapı içerisinde 2 agro-ekolojik alt bölge bulunmaktadır. Birinci agro-ekolojik alt bölge, rakımı 300-400 metre arasındaki geniş ovaların yer aldığı Cizre, Silopi ve idil ilçelerini ikinci agro-ekolojik alt bölge ise rakımı 1000 metre ve üzerindeki engebeli, sarp yamaçlar ve yüksek Dağların yer aldığı, tarım alanın az, buna karşılık orman ve meraların geniş çapta bulunduğu Merkez, Beytüşşebap, Güçlükonak ve Uludere ilçelerini kapsamaktadır.

Dağlık kesimlerde Güneydoğu toroslar sistemine bağlı yüksek kütleler vardır. ilin önemli dağları Cudi, Gabar, namaz ve altın Dağlarıdır. Cizre, Silopi ve idil ilçeleri geniş düzlükler halindedir. ilin en önemli akar suyu Kızıl su, Hezil ve Habur Çaylarının beslediği Dicle Nehridir.

iklimi şırnak ilinin iklimini belirlerken ili, bulunduğu bölgelere göre değerlendirmek gerekir ilin Doğu Anadolu Bölgesinde kalan şırnak Merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kışlar serttir. Kuzeyden gelen soğuk havalar kışın bu yörenin sert ve karlı geçmesine neden olur. Karla örtülü gün sayısı güney bölgesine göre daha fazladır.

ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalan Cizre, idil, Güçlükonak ve Silopi ilçelerinde kışlar daha ılık fakat yazlar ise aşırı sıcaktır.

ilde Doğu Anadolu ikliminin birbirine karşıt iki hava kütlesi etkisini göstermektedir. Bunlardan birisi, bölgeyi özellikle kış aylarında etkisi altında bulunduran, buna karşılık yaz aylarında kuzeye çekilen soğuk kuru hava kütlesidir.

şırnakta yıllık yağış ortalaması 633 mm3 civarındadır Bitki Örtüsü şırnakta, bitki örtüsü iklim özelliğine bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

iklimin karasal olması doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmuştur. mevsim içindeki yağışların az olması, doğal bitki örtüsünün bozkır olmasına neden olmuştur. Dağlık alanda yer alan ormanlar seyrek niteliktedir. Ormanaltı bitki örtüsünü kurakçıl Bitkilerin oluşturduğu bu bölgedeki başlıca ağaç türü meşedir. Özellikle Beytüşşebap ve Uludere civarında bulunan dağların yüksek yerlerinde alpin çayırları bulunur

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …