Siirt Coğrafyası

Siirt Coğrafyası

siirt, dört mevsimin en güzel şekliyle yaşandığı iklimi, her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bereketli toprakları, el emeği Göz nurunun ürünü olan battaniye ve kilimleri, şifa kaynağı Pervari Balı, iri taneli fıstığı, kendine has lezzeti olan Zivzik Narı, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, bağrında barındırdığı evliyaları ile görülmeye değer bir yerdir

Kaplıcalar, türbeler, tarihi cami, kale ve köprüler Siirtin tarihi ve turistik değerleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir ilçeler Siirt ilinin ilçeleri Aydınlar, Baykan, E ruh, Kurt alan, Pervari ve Şirvandır

Cami ve Türbeler Ulu Cami, Çinili minare olarak anılan Ulu Caminin minaresi, tipik Selçuklu mimarisini yansıtmaktadır Siirtte Veysel Karani Hz. Türbesi ve ibrahim Hakkı Hz. Türbesi bulunmaktadır.

Kaplıcalar Billoris Kaplıcası Billoris termal turizm Merkezi Sağlarca Kaplıcası siirte 15 km. uzaklığında, Eruh yolu üzerindedir. Banyo uygulamalarıyla deri hastalıklarına, romatizmada, kadın hastalıkları, nevralji, nevrit, polinevrit, polio sekelleri ve su içi egzersizlerinde yararlı olmaktadır.

Yaylalar Pervari ilçesindeki Çemikari, Cema ve Herekol yaylaları ile Şirvan ilçesinde Baçova yaylası yöre halkı tarafından ilgi görmektedir. Yaz, kış bol yağışlı olan bu yüksek platolar, zengin çayırlarla kaplıdır.

Mağaralar ilin jeolojik yapısında kalkerli oluşumlar önemli yer tuttuğundan pek çok sayıda mağara oluşmuştur. Bunların bir bölümünde, insanlarca konut olarak kullanıldığını gösterir izlere rastlanmaktadır. suya karşı direnci az olan kalkerlerin erimesi ile ortaya çıkan bu doğal mağaralar genellikle vadi boylarında yoğunlaşmıştır. Bunların en ünlüleri Botan Mağaralarıdır.

Coğrafya Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu ucunda yer alan Siirt doğudan Şırnak ve Van, kuzeyden Batman ve bitlis, batıdan batman, güneyden mardin ve Şırnak illeri ile çevrilidir. Bölge, Güneydoğu Anadolu düzlüklerinden sonra birden yükselmekte, doğu ve kuzey kesimleri bol yağış almaktadır. Bu nedenle, kuzeyden muş Güneyi Dağları, doğudan Siirt, Doğusu Dağlarıyla çevrili olan il alanı, dicle Irmağının önemli su toplama alanlarından birini oluşturmaktadır. il topraklarının tümü Dicle Havzasına girmektedir. Havza, Fırat, Kızılırmak ve sakarya Havzalarından sonra ülkenin dördüncü büyük su toplama alanıdır. Siirt yaz, kış bol yağış alan zengin çayırlarla kaplı yaylalar ile çevrilidir.

Siirtte, karasal iklim hüküm sürmekte ve dört mevsim en belirgin özellikleriyle yaşanmaktadır. Doğu ve kuzey bölgelerinde kışlar daha sert ve yağışlı, güney ve güneybatı bölgelerinde ılık geçer. Yazları sıcak ve kuraktır.

Tarihi yazılı kaynaklara göre, M.Ö.2000 başlarında hititler Döneminde önemli yerleşim yeri olmuştur. Daha sonra Frig, Lidya, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişment, ilhanlı, Eretna ve Osmanlı hakimiyetlerini yaşamıştır.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …