Sıcaklık Nedir

Sıcaklık Nedir? Sıcaklık Nasıl Ölçülür?

Sıcaklık Nedir? Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak veya soğuk terimleri ile ifade edilmektedir Teknik olarak bu değerlendirme doğru değildir. iki cisim birbirisine temas ettirildiğinde sıcak olan soğumakta soğuk olan ısınmakta ve belirli bir süre temas halinde kaldıklarında her ikisi de aynı sıcaklığa gelmektedir. Buradan yola çıkarak sıcaklık bir maddenin ısıl durumunu belirten ve ısı geçişine neden olan etken olarak tanımlanabilir.

Sıcaklık Nedir? Sıcaklık Ne Demek?

Termik denge halinde bulunmayan sistemle çevresini termik denge haline getirmeye zorlayan potansiyeldir. Termik denge sağlandıktan sonra bu potansiyel kalkmakta sistemde çevresiyle aynı değeri almaktadır.

Noktasal bir özelliktir. Enerjinin mikroskobik düzeydeki statik halidir Bir maddenin ortalama hıza sahip herhangi bir molekülünün kinetik enerjisiyle doğru orantılı olan büyüklüğüne denir.

Sıcaklık doğrudan ölçülebilir. Ölçümünde termometre denilen cihaz kullanılabilir Bir cismin etrafına kendiliğinden enerji verme eğiliminin bir ölçüsüdür. Enerji veren madde daha yüksek sıcaklıktadır.

Sıcaklık Nedir? Nasıl Ölçülür?

Sıcaklık Nedir2Sıcaklık bir sistemin ne kadar sıcak ya da soğuk olduğunu gösteren bir ölçüdür. Isının aksine, sıcaklık bir sistemin durumunu anlatan bir özelliğidir. Bir sistemin ısısından bahsedemeyiz, ama sıcaklığından bahsedebiliriz. Sıcaklık bir sistemin taneciklerinin (atomlarının ya da moleküllerinin) ortalama kinetik enerjisiyle ilişkilidir. Sıcaklık arttıkça sistemin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi de artar, tanecikler daha hızlı hareket eder. Azaldığında taneciklerin ortalama hızı da azalır, daha yavaş hareket ederler.

Sıcaklık skaler bir niceliktir ve temel bir büyüklüktür, T simgesiyle gösterilir. Birimi Kelvin (K)’dir. Ama santigrat (Celcius) derece °C, Fahrenheit °F ya da Reamur (Reomür) °R birimleriyle de ölçüldüğü olur.

Sıcaklığın bir tanımı da ısının yönüyle ilgilidir. İki cisim ısıl temas halindeyse sıcaklığı yüksek olan kendiliğinden sıcaklığı düşük olana enerji aktarır. Enerji aktarımı iki cisim ısıl dengeyeerişince durur.

Sıcaklık Nedir Örnek

Yukarıdaki resimde aynı su ısıtıcısında suyun soğukken ve kaynarken hali görülüyor. Sıcaklığı yüksek olan sağdaki su ısıtıcısındaki su molekülleri soldakine göre daha hızlı hareket ediyor.

Bir sistemin sıcaklığı ısı ile artırılabilir. Örneğin, ocak alevinin üstüne koyduğunuz tenceredeki yemeğin sıcaklığı artar. Ama ısı, sıcaklığı artırmanın tek yolu değildir. Sistem üzerinde iş yaparak da artırılabilir. Örneğin, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sistemin sıcaklığını artırır. Bir başka örnek de bir bisiklet pompasını aniden sıkıştırmaktır. Sıkıştırınca pompanın sıcaklığının arttığı gözlenir.

Sıcaklık Nasıl Ölçülür? Termometre

Sıcaklık Nedir1Çoğu zaman bir sistemin ne kadar sıcak ya da soğuk olduğunu dokunarak anlayabiliriz. Ama bazen gerçekten anlayamayacağımız durumlar olabilir. Örneğin, önünüzde üç tas su olsun. Bu tasların sağdakinde sıcak, ortadakinde ılık, soldakinde soğuk su olsun. Bir elinizi sıcak diğer elinizi soğuk suya batırmış ve bir müddet beklemiş olun. Sonra iki elinizi birden ortadaki ılık suya batırırsanız, bu tastaki suyun sıcak mı soğuk mu olduğunu düşünürsünüz? Kafanız karışır, bir eliniz sıcak öbür eliniz soğuk hisseder. Peki ortadaki suyun sıcaklığı gerçekte nedir?

Sıcaklığı ölçerken, dokunma duyumuzun öznel yargısını ortadan kaldırmak için nesnel bir ölçüm aleti olan termometre kullanılır. Termometreler sıcaklığı belli standartlarla kıyaslayarak ölçer. Termometrelerin çalışma ilkeleri maddenin genleşme, elektrik iletkenliği ya da basınç gibi özelliklerini kullanır. Termometre çeşitlerini de inceleyeceğiz.

Mümkün Olan En Düşük Sıcaklık Kaç Derecedir?

Mümkün olan en düşük sıcaklık 0 Kelvin yani -273,15 °C’dir. Bu sıcaklığa mutlak sıfır denir. Mutlak sıfıra ulaşınca taneciklerin hareketleri tamamen durur, kinetik enerjileri kalmaz. Bu nedenle hiç bir şeyi mutlak sıfırın altında bir sıcaklığa soğutmak mümkün değildir.

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …