Şevket Süreyya Aydemir Hayatı

Şevket Süreyya Aydemir Hayatı

Şevket Süreyya Aydemir doğum 1897, Edirne ölüm 25 Mart 1976, yazar Yazar, düşün adamı.Edirne de topraksız bir ailenin coçuğu olarak doğdu. Küçük yaşlardan itibaren siyasetle ilgilendi. Henüz on bir yaşında iken ittihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Edirne Rüştiyesi ve Öğretmen Okulunda öğrenim gördü. I.Dünya Savaşında Kafkasya cephesindeki çarpışmalara katıldı, yaralandı.1919–1920 yılları arasında Azerbeycana geçti

Baküde toplanan Doğu Halkları Kurultayına Azerbaycan Delegesi olarak katıldı. Moskova iktisadi ve Sosyal Bilimler Okulu nda eğitim gördü. 1920 yılında Moskovaya KUTV da ders öğrenimini tamamlamak üzere gitti. Burada Komünizm ve Sosyalizm üzerine okumalar yaptı. 1923 yılında Türkiyeye geri döndü. 1925de TKP Merkez Komite Üyesi idi. 1927de Vedat Nedim Törle birlikte TKPden ayrıldı. Partiyi polise ihbar etmekle suçlandı

Cumhuriyetle beraber bürokrat olarak Ankarada çalışmaya başladı. 1932 yılında Atatürkün isteği üzerine Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile birlikte Kadro Dergisini çıkarttı. 1934 yılından sonra çeşitli devlet kurumlarında görev aldı. Bir dönem Ekonomi Bakanlığınca ismail Hüsrev Tökinle birlikte bir kalkınma planı hazırlamakla görevlendirildi. Fakat ismet Paşa bu planı kabul etmedi. 27 Mayıstan sonra oluşan yeni düşünce ortamında kurulan sosyalist eğilimli Devrim ve Yön gibi dergilerde yazıları yayınladı. 25 Mart 1976da öldü.

Hayatı boyunca çok sayıda eser veren Aydemir, Tek Adam adlı eserinde Atatürk ikinci Adam adlı eserinde ismet inönü yü yazdı. Bunun dışında Menderesin Dramı, Enver Paşa gibi biyografiler ve Suyu Arayan Adam gibi otobiyografik denemeler dışında Toprak Uyanırsa ve Kahramanlar Doğmalıydı adlı romanları yazdı.

Çeşitli dönemlerde çeşitli ideolojileri savunan Aydemir ülkesinin kurtuluşu ve ilerlemesi gibi temel bir hedefe sahipti. Gençliğinde milliyetçi, Türkçü, Turancı 1920-1927 yılları arasında Türkiye Komünist Partisi yöneticisi 1927 sonrasında Kemalist rejimin savunucusu ve kuramcısı olmaya çalıştı

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …