Sevap Nedir

Sevap Nedir? Sevap Ne Anlama Gelir?

Sevap Nedir? Sevap, islam dininde kişinin iyi hareketleri ve farz ve nafile ibadetleri yerine getirmesinden dolayı kazandığı hayra verilen isimdir. Karşıtı günahtır ve kişiler günahı haram olan şeyleri yapmaları, farz olan şeyleri terk etmeleri ve kötü hareketleriyle kazanırlar. Buna göre ahirette sevabı günahından yüksek olanlar ebedi saadete kavuşacak, cennete gönderilecek, günahı sevabından çok olanlarsa azap ile karşılacaklardır.

Sevap Nedir

Ehl-i Sünnette genel kanı Mümin kişinin günah sevabından çoksa bile, azabının ebedî olmayacağı, günahlarının cezasını bir süre azap çekerek gördükten sonra cennete alınacağı yolundadır. Haricîlikte ise günahkâr kişi dinden çıkmış sayılabilir ve bu sebeple öldüğünde ebedi azap görebilir.

En Büyük Sevaplar Nelerdir

 • 1 -) Bir İnsanın hayatını kurtarmak.
 • 2 -) Evlat edinmek.
 • 3 -) Doğru ve dürüst olmak.
 • 4 -) Daima ileri götüren yolları tanımak ve tanıtmak.
 • 5 -) Fakirleri okutmak.
 • 6 -) Ailen için harcama yapmak.
 • 7 -) Elden ayaktan düşenlere, engellilere, aciz durumda olan canlılara yardım etmek.
 • 8 -) İnsanlık için iyi şeyler yapmak.
 • 9 -) Bir başkasının hayatı için kendi hayatını feda etmek.

İslam Açısından Sevap

İslam açısından sevap, müslümanlar arasında dayanışma ve sevgi bağlarının kuvvetlenmesini sağlayan güzel bir davranıştır Sevap duygusu ve sevap işleme aşkı, Allah ile kulların birbirlerine bağlanmasını sağlayan en güzel bir köprüdür Bu bakımdan dilimizde, “sevaba girmek”, “sevap işlemek” ve “sevap kazanmak” vb deyimler hayır işleri ve hayırlı teşebbüslerde daima hatırımıza ilk gelen cümleler olmuştur.

İslam’a Göre Sevap Kavramını iki Ana Grupta Toplamak Mümkündür

 • 1-) Kullar için Sevap
 • 2-) Allah için Sevap

Ancak kullar ve Allah için olan sevapların kesin hududunu çizmek de kolay değildir Daha umumi bir açıdan İslam’a göre sevabı, dinin kesinlikle vazife saydığı faaliyetler dışında kalan ve insanın kendi arzusuyla yaptığı fiiller diye tarif etmek mümkündür.

Diğer Dinlerde Sevap

Sevap ve günah terimleri bütün dinlerde, özellikle İslam’dan önceki Musevilik ve Hıristiyanlıkta da mevcuttur içerik ve kapsam farklı olmakla beraber, bu iki dinde de sevap, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve insanlara yararlı olmak için girişilen her türlü iyi davranışları ifade için kullanılmaktadır. Kitab-ı Mukaddes’in genel esprisi, insanları sevaba teşvik ederek günahlardan sakındırmaktır. İslam’ın zina, hırsızlık, haksız yere adam öldürme gibi haram ve günah saydığı hususlar, tahriften korunabilmiş tevrat ve İncil metinlerinde de haram ve günah olarak kabul edilmiştir.

Sözlükte Sevap Ne Anlama Geliyor?

 • 1-) Hayırlı bir davranış karşısında tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül.
 • 2-) Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …