Secde Nedir

Secde Nedir

Secde, Arapça kökenli sözcük, islam dini terimi. Namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namazın farzlarındandır. Secde sadece namazda değil, dua ederken de yapılan bir harekettir. Ayrıca Türkçede bugün secde yere çöküp yüzünü ve ellerini yere koymaya verilen genel bir isim olmuştur

islam dışı dinler ve inançlarda Paganizmden diğer semavi dinlere kadar da, özellikle dua veya çeşitli ritüeller sırasında, sık sık tekrarlanan bu harekete Türkçede çok genel bir açıdan secde, denmektedir. Çoğu farklı dinin bu harekete verdiği farklı özel isimler de bulunmaktadır.

insan namazda kıyamda iken dikey, rüküda yatay bir halde bulunur. Secdede ise başı yerdedir. Bu sonuncu halde iken Allaha azami derecede yaklaşır. Secde vaziyeti insanın Rabbine en yakın olduğu haldir. insan Allah karşısında maddi olarak ne kadar eğilir ve küçülürse, manen o nispette büyür ve yücelir

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …