Savunma Nedir

Savunma Nedir

Savunma saldırıyı önleme için yapılan harekettir.Bir ülkenin savunmasından bahsediyorsak o zaman savunma, kavramı o ülkein güvenliğini ve korumasını sağlayan askeri birimler anlamına gelir Savunma karşı saldırı olarak da bilinir.Kişisel savunmanızı çeşitli zırh ve teçhizatlarla yapılır.Orta çağda kişisel savunma olarak çeşitli beden zırhları ve kalkanlar vardı.Bunun yanı sıra bir çok savunma sanatı da vardır ve şuan bile o savunma sanatlarının eğitimi verilir

Örneğin judo,karete vb. dövüş sanatları savunma için kullanın ilkesiyle verilir.Şu atasözünüde unutmamak gerekir En iyi savunma saldırıdır.Günümüzde beden zırhı ve kalkan kullamayacağımıza göre özellikle hırsızlıklara karşı savunma sanatlarını tercih ederim.

Ülke savunması ise bir ülkenin kendi savunmasını yapması için,vatandaşlarının kendini güvende hissetmesi için ve diğer ülkelere karşı ben güçlüyüm hissini vermesi için gereklidir.Günümüzde savaşlar pek sıklıkla olmasada 19. ve 20. yüzyıllarda savaşlar artık bir günlük aktivite olmuştu.Bunun için bir ülkenin bağımsızlığını koruması için gereken en önemli şey sağlam dostlar ve çelikden bir savunmaydı

Karete KareteKaratenin temeli pek çok Japon savaş sanatı gibiOkinava adasında, Derebeylik döneminde, savaşçı samuray kastı dışında kalan sıradan vatandaşların silah taşıması yasaklanınca silahsız olarak kendini savunmak isteyen kişilerin Budist rahiplerden kökeni Çin hatta Hindistana dek uzanan antik savaş sanatlarını öğrenmek istemesi neticesinde atılmıştır

Gichin Funakoshi tarafından 20. yüzyıl başında Japonyaya taşındığında Japoncada aynı şekilde yazılan ama çok küçük farkla okunan Boş kelimesi Çin kelimesinin yerine geçerek Karate, Boş El anlamını almıştır.

Giysilerine Karate-gi, öğrencilerine karate-ka denir. Karate antrenmanları genel olarak üç kısımdan oluşur. Bunlar, Kihon, Kata ve Kumitedir. Kihon karatedeki temel tekniklerin parça parça çalışılmasıdır. Kata, sıraları önceden belirlenmiş çeşitli tekniklerin belirli bir sıra ile uygulandığı Karatenin kuşaktan kuşağa aktarılması için oluşturulmuş alıştırmalardır. Kumite antrenmanda yapılan dövüş alıştırmasıdır.

Judo Judonun ilk dönemlerinin eskileşmiş bilgiler, eski kafalar ve onun temellerini atmış olan matematik öğretmeni Kano Jigaro 1860-1938 Japoncada soyadı önce gelir tarihçesi birbirinden ayrı düşünülemez. Kano yapılacak işi olan bir ailede doğmuştu. Dedesi Japonya merkezindeki Shinto Bölgesinde kendi geçimini sağlayan bir sake üreticisiydi. Kanonun babası en büyük evlat olmağı için işi devralmadı ve bir Shiton Rahibi ve Devlet Memuru olup, oğlunun Japonya imparatorluk Üniversitesindeki ikinci senesine devam etmesini sağlayacak yeterli feyzi oğluna verdi.

Kano 17 yaşında iken Jujutsu ile başladı, o zamanlarda bayındır bir sanattı, ama kendisini ciddiye alacak bir hoca bulmanın da zorluğu ile az bir ilerleme gösterdi. 18 yaşında edebiyat öğrenmek için gittiği üniversitede, dövüş sanatı çalışmalarını sürdürdü, sonunda yaşayan en yaşlı Kano öğrencisi ve sayılı bir Japon/Amerikalı Judoka olan Keiko Fukudanın Atası ve Tenjin Shinyo Ryu ustası Hachinosuke Fukudanın öğretilerini benimsedi. Fukuda Judoda biçimsel idmanların üzerine önemli bir tekniğe sahip olmanın, Kanonun vurguladığı randori veya serbest judo çalışmanın tohumlarını ektiğini söylemiştir.

Kano, Fukudanın Okuluna katıldıktan bir yılı aşkın bir süre sonra Fukuda hastalandı ve öldü. Sonrasında Kano, biçimsel katalara Fukudadan daha çok önem veren Masatomo Isonun Tenjin Shinyo okuluna katıldı. Kano kendisini adayıp kısa zamanda shihan yani usta unvanını alıp Isonun yardımcısı olduğunda 21 yaşında idi

Isonun da hastalanması üzerine daha öğrenmesi gereken çok şey olduğunu düşünen Kano, başka bir stil daha edindi, Kito Ryu hocası Tsunetoshi Iikubonun öğrencisi oldu. Fukuda gibi likubo da serbest çalışmadan daha önemli olduğuna inanıyordu ve diğer yandan Kito Ryu fırlatma tekniklerine Tenjin Shinyo Ryu dan çok daha üst derecede önem veriyordu.

Bu zaman içinde, Kano, kata guruma, uki goshi gibi teknikler geliştiriyordu. Fikirleri çoktan Kito ve Tenjin Shinyo Ryu nun ilkelerini genişletmenin ötesine geçmişti, yeni gayeler ile doluydu, kısmen eğitiminin bir sonucu olarak, sağlam bilimsel ilkelere dayanan tekniklerle ve dövüş sanatlarındaki ilerlemeye ilaveten genç insanların kafa, karakter, vücut gelişimine önem vererek, kafasında jujutsuyu yeniden biçimlendirmişti

Kano 22 yaşında üniversiteyi bitirdikten hemen sonra, Eishoji Tapınağında kendi himayesinden jujutsu çalışmak için Iikubonun okulundan 9 öğrenciyi yanına aldı. Yerleri bu isimle anılmadan önce iki yıl geçti, Kano henüz Kito ryu da usta unvanını almamıştı, Iikubo öğretime yardım için haftada üç gün tapınağa geldi. Kodokan veya yolu öğrenmek için mekan böyle kuruldu.

Judo kelimesi, nazik olmak veya yol vermek anlamına gelen ju ve yaşamın yolu anlamına gelen do, kanjilerinden türetilmiştir. Kelime karşılığı nezaket yolu veya yol verme yolu dur, esneklik yolu, uyum yolu, bükülme yolu şeklinde isimlendirildiği de olur.

Savunma planı Savunma planı, bir mevzii veya bölgenin düşman taarruzu karşısında savunmasını, temin etmek için gerekli teferruatı da içine alacak şekilde planlanmış tertibat ve manevralardır.

Komutan tarafından yapılan bu planlar, kıtaların muhtelif mıntıkalara taksimi, emniyetin tesisi, ateşlerin koordine edilmesi, karşı taarruzların teferruatı vesaire gibi hususları içine alır

Ayrıca kontrol et

Kano Nedir

Kano Nedir? Kano Nerede ve Nasıl Yapılır?

Kano Nedir? Her iki ucu sivri, düz dipli, hafif ve elde taşınabilen tekne. Ağaç kütüğünün …