Karate Nedir

Karate Nedir

Genel Bilgi Karate, pek çok Japon savaş sanatı gibi Okinava adasında doğmuştur. ikinci dünya savaşına kadar Japonyada dahi çok bilinen bir dövüş tekniği değildi. Daha sonraları Amerikan işgali sırasında popülerliği artmıştır. Fakat Amerika ordusu işgal sırasında kendine karşı kullanılma riskinden ürktüğü için bu savaş sanatını bir savunma sporuna çevirilmesini istedi. Bu istek o zaman karatenin, duyulmasında büyük rol oynayan Gichin Funakoshi tarafından karşılandı ve karatenin ilk spor versiyonu olan Shotokan-Karate-Doyu kurdu

Karate, Japon silahsız Savaş Sanatı Karate için yaygın kullanılan kısaltılmış terim olup Japonca kara do yol, sanat kelimelerinden oluşmakta ve silahsız elin sanatı anlamına gelmektedir.

Karatenin adının kaynağı hakkındaki bilgi günümüzde bile tartışılmaktadır. Kara Japoncada boş anlamına gelmektedir. Çin dilinde ise kara Çin demektir.Çinlilerle olan ilişkimizden ötürü Kara kelimesi türkçemize de büyük toprak parçası olarak geçmiştir. te ise el veya yumruk anlamına gelir. Dolayısı ile Karatenin çin yumrugu olarak anlaşılması Japonyada bile rastlanan bir yanlıştıktır

Bunun bir sebebi de Go, çay seramonisi…vb bir çok kültürel etmenin Çinden Japonyaya değişikliklere uğrayarak geçmesidir. Ama Çinnin dövüş sanattı kung-fu ve diğer dövüş sanatları incelendiğinde genellikle rakibi aldatıcı dolaylı saldırılar ve geniş daireler çizen bloklar gözlemlenirken, Karatede kuvvetedayalı tek bir vuruşta rakibe saldırma yada bloklama esastır. Bu temel mantık farkı Karatenin Kung-Fudan çıkmadığının en belirgin özelliğidir.

Giysilerine Karate-gi, öğrencilerine karate-ka denir. Karate antrenmanları genel olarak üç kısımdan oluşur. Bunlar, Kihon, Kata ve Kumitedir. Kihon karatedeki temel tekniklerin parça parça çalışılmasıdır. Kata, sıraları önceden belirlenmiş çeşitli tekniklerin belirli bir sıra ile uygulandığı Karatenin kuşaktan kuşağa aktarılması için oluşturulmuş alıştırmalardır. Kumite antrenmanda yapılan dövüş alıştırmasıdır.

Dünyaya Yayılması Karate bilindiği üzere Japonyadan dünyaya yayılmıştır. Karateyi Japonyaya yayan kişi Gichin Funakoshidir. Karatenin dünyaya yayılması 2. Dünya Savaşından sonra başlamıştır. Ülkemize ise 1965 den sonra gelmiştir.Sensei Gichin Funakoshi, Karate Doda eskiden gelen bazı kata ve teknikleri Amerikan ordusunun Japonya işgali sırasında, bu savaş sanatından çok etkilenmesi ve bir tehtit olarak görmesi sonucu her yaştaki insanın öğrenebilmesi için tekrar düzenleyerek bir spor haline getirmiştir

Bu sayede öğrenmesi yıllar alan ve oldukça zor olan Sanat tüm dünyada popüler hale gelebilmiştir. Daha sonra öğrencileri tarafından stili, Ustanın şiir yazarken kullandığı mahlası olan Shoto ve okul anlamına gelen Kan kelimelerinin birleşimi olan Shotokan adını almıştır.

Modern Karate, Japoncada Yol anlamıda gelen Do ekini almıştır. Zen Budizmi ve Japon Kültürü ile yoğrulan Karate, kişinin kendini bedensel ve zihinsel olarak eğitmesi ilkesi üzerine kurulu, eğitim sistemi sayesinde insanı şiddetten uzaklaştıran, barışçıl duygular beslemesini sağlayan bir disiplindir

Ayrıca kontrol et

Kano Nedir

Kano Nedir? Kano Nerede ve Nasıl Yapılır?

Kano Nedir? Her iki ucu sivri, düz dipli, hafif ve elde taşınabilen tekne. Ağaç kütüğünün …