Şarkı Nedir

Şarkı Nedir

Şarkı Nedir Kısaca? Şarkı Ne Demek? Şarkı Hakkında? Şarkı Ne Demektir? Şarkı Hakkında Kısa Bilgi?

Şarkı Ne Demek, Divan şiirine Türkler tarafından katılmış bir nazım şekli. Bestelenerek okunmak için yazılır. Dörder mısralık 2-5 bendden meydana gelir. Birinci bendin 2 nci ve 4 üncü, öbür bendlerin yalnız sonuncu mısraları hiç değişmeden tekrarlanır.

şarkının ilk örneklerine, Divan edebiyatımızda, XI. yüzyılda rastlanır. Bu edebiyatımızda şarkı özellikle XVIII. yüzyılda, Lale Devrinde çok gelişmiştir. Divan edebiyatının en büyük şarkı, şairi Nedimdir. Halk edebiyatında da şarkı türünde eserler veren şairler yetişmiştir.

Ayrıca kontrol et

Popüler Müzik Nedir

Popüler Müzik Nedir? Popüler Müzik Ne Demek?

Popüler Müzik Nedir? Pop müzik, genellikle popüler müzik gününde ve zamanında hit olan, tutulan müzik …