Reşat Nuri Güntekin Yaprak Dökümü Kitabının Özeti

Reşat Nuri Güntekin Yaprak Dökümü Kitabının Özeti

Reşat Nuri Güntekin Yaprak Dökümü Kitabının Özeti Kitabın konusu gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürdürmek isteyen bir ailenin dağılışıdır. Kitabın özeti ali rıza bey, şair ruhlu, içine kapanık, kendi halinde dürüst bir insandır. Prensipleri kendi prensipleriyle bağdaşmayan insanlarla çalışmak istemediği için şirketteki memuriyetinden istifa eder. Üsküdardaki evine çekilir. Ali rıza beyin, şevket isminde bir oğlu ile fikret, necla, leyla ve ayşe adında dört kızı vardır. Ali rıza bey, işten çıktığı sırada oğlu şevket yüksek maaşla bir bankaya memur olur evin bütün yükü onun üzerine biner.

Reşat Nuri Güntekin Yaprak Dökümü Kitabının Özeti

Şevket, babası gibi iyi yetişmiş, karakterli, namuslu bir gençtir. Ailesine de son derece bağlıdır. Babasının doğruluk ve namus uğruna işten istifa etmesini uygun bulur. Buna karşılık ali rıza beyin hanımı hayriye hanım durumdan hiç memnun kalmaz.

Bir süre sonra şevket, ferhunde adında hafif meşrep bir kadınla evlenir. Eğlenceye düşkün olan bu kadın, birbirinden genç, güzel ve hareketli, asrî olmaya meraklı olan necla ve leylanın da karakterini bozar. Bir eğlence ve moda düşkünlüğü başlar. Evde sık sık partiler düzenlenir. Evin büyük kızı fikret, yengesi ve kardeşleriyle anlaşamadığı ve bu durumdan hiç memnun olmadığı için en az babası kadar üzgün ve kırgındır. Hayriye hanım, sırf kızlarına koca bulmak ümidiyle evde her değişikliğe razı olur. Şevket de olanlardan memnun kalmamasına rağmen belki de karısının tesiriyle kendisini bu hevese kaptırmıştır.

Evde gün geçtikçe itibarı düşen ali rıza bey tekrar işe girmeyi düşünürse de başaramaz. Eğlenceler ve toplantılar için lüzumsuz yere para harcanan evde maddî sıkıntılar başlar kavgalar, türlü rezaletler ve sefalet birbirini takip eder. Ali rıza bey, çocuklarındaki bu korkunç değişiklikler karşısındaki hayret, şaşkınlık ve acı içinde kıvranmaktadır. Evdeki bu anormal havaya ayak uyduramayacağını anlayan fikret adapazarına yaşlı, dul bir adama gelin gider.

Böylelikle aile ağacının yapraklarından biri düşer. Ali rıza bey, çirkin durumlardan kurtarmak için kızlarını evlendirmeyi düşünür. Fakat dürüst ve namuslu damat adayı bulamaz. Bu arada şevket masrafları karşılamak için bankadan borç alır. Sonra ödeyemez, hapse atılır. Böylece, ikinci yaprak düşer. Kocası hapisteyken ferhunde evden kaçar. Bu üçüncü yaprağın düşüşü olur. Karısının kaçtığı haberini hapishanede babasından alan şevket üzülmez, hatta bir beladan kurtulduğu için memnun olur.

Ferhundenin kaçışı ile elebaşlarını kaybeden leyla ve necla bocalarlar. Evde hakimiyet yine ali rıza beyin eline geçer toplantılara ve eğlencelere son verilir. Bu monoton hayat kızlara pek sıkıcı gelir sırf bu havadan kurtulmak için necla bin bir türlü hayaller kurarak, kendisini zengin gösteren bir suriyeli ile evlenir. Fakat suriyeye gidince orada kocasının birkaç karısının daha olduğunu görür.

Kendisini kurtarması için babasına mektuplar yazar. Bu dördüncü yaprağın düşüşüdür. Bu arada leyla kötü yola sapar. Ali rıza bey, kızını evden kovar. Leyla bir avukatın metresi olur. Bu beşinci yaprağın düşüşüdür. Bu olaydan sonra ali rıza beye hafif bir inme iner. Onu yiyip bitiren asıl hastalık içindedir. Leyla da gittikten sonra ev büsbütün ıssız kalır. Hayriye hanım bütün güç ve kuvvetini kaybeder. Leyla yüzünden kocasına sık sık sitemlerde bulunur.

Bunun üzerine ali rıza bey, adapazarına, fikretin yanına gider. Fakat aradığı huzuru orada da bulamaz kalabalık bir aile hayatı içinde adeta bir cehennem hayatı yaşayan fikret, bütün iyi niyetine rağmen babasını yanında barındıracak durumda değildir. Bunun üzerine ali rıza bey istanbula döner, hastalığı ilerlediği için eve uğramadan hastahaneye yatar. Babasının hastalık haberini alan leyla onu hastahaneden çıkarır, kendi evine götürür. Taksimdeki lüks apartman katında hep birlikte rahat yaşamaya başlarlar. Ara sıra yolda eski kahve arkadaşları ile göz göze gelmese ali rıza bey büsbütün huzur içinde olacaktır.

Kitabın Ana Fikri

Çılgın hayallerin, maddî israfların, gereksiz özentilerin hüküm sürdüğü bir ailede çöküntülerin başlaması kaçınılmazdır.

Kitaptaki Şahısların Değerlendirilmesi

Ali rıza bey, şair ruhlu, içine kapanık, kendi halinde dürüst bir insandır. Şevket, babası gibi iyi yetişmiş, karakterli, namuslu bir gençtir. Ailesine de son derece bağlıdır ferhunde, eğlenceye düşkün, genç ve güzel bir kadındır.

Kitap Hakkında Şahsi Görüşler

Yaprak dökümü, toplumsal gerçekleri ele aldığından basmakalıplıktan uzak, başarılı bir romandır. Bilindiği gibi, tanzimattan sonra toplumumuzda bir batılılaşma hevesi başlamıştı.

Batılılaşmak yanlış anlaşıldığından yüzyıllarca süren millî gelenek ve göreneklerimizden, karakterimizden sıyrılma olarak kabul edildiğinden, bu, birçok ailede birtakım felaketlere sebep olmuştur. Bugün bile içinde bulunduğumuz güç durumların esas sebebi budur. Birtakım toplumsal pürüzlere, karakter boşluklarına ışık tutması bakımından yaprak dökümü gerçekçi ve orijinal bir romandır.

Kitabın Yazarı Hakkında Bilgi

Reşat nuri güntekin, 25 kasım 1889 tarihinde istanbulda doğdu. İstanbul üniversitesi edebiyat fakültesi ni bitirdi 1912. Bursa da başladığı 1913 öğretmenlik hayatına çeşitli okullarda devam etti. Milli eğitim müfettişi 1931, çanakkale milletvekili 1933-43, paris kültür ateşesi ve emekli 1954 oldu. Kanser tedavisi için gittiği londra da öldü. İstanbul da karacaahmet mezarlığında gömülü.

Yazarın Eserleri

Gizli el 1922, Çalıkuşu 1922, Damga 1924, Dudaktan kalbe 1925, Akşam güneşi 1926, Bir kadın düşmanı 1927, Yeşil gece 1928, Acımak 1928, Yaprak dökümü 1930, Kızılcık dalları 1932, Gökyüzü 1935, Eski hastalık 1938, Ateş gecesi 1942, Değirmen 1944, Miskinler tekkesi 1946, Harabelerin çiçeği 1953, Kavak yelleri 1950, Son sığınak 1961, Kan davası 1955.

Ayrıca kontrol et

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabının Özeti Kitabın konusu kitapta nesiller arasındaki çatışma yansıtılmıştır. Nesiller …