Özkütle Nedir

özkütle Nedir

Maddeleri birbirinden ayırt ede bilmek için özkütle erime noktası donma noktası esneklik ve özısı gibi ayırt edici özelliklerden yararlanılır Bazı maddeleri birbirinden ayırt etmek kolaydır Örneğin su ile sütü birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliriz Fakat etil alkol ile suyu kolay kolay ayırt edemeyiz

Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle, veya yoğunluk denir.Birim hacim olarak 1 cm3 kütle birimi olarak da g alırsak özkütle birimi g/cm3 olur.

Bir maddenin kütlesim hacmiv bilinirse o maddenin özkütlesi d d=m/v bağıntısı ile bulunabilir Bir maddenin kütlesi ile hacmi orantılı oalrak değişmektedir.Aynı madde için kütlenin hacme oranı sabittir.

Uluslar arası birim sisteminde SI kütlenin birimi kg hacmin birimi m3 tür. Buna göre özkütlenin birimi kg/m3 olur. Yani hacmi 1m3 olan cismin kütlesi özkütleyi verir.

Günlük yaşantıda ve laboratuar ortamında kütle birimi olarak gram g hacim birimi olarak litre Lveya santimetreküp cm3 kullanılmaktadır.Buna göre özkütle birimi g/L veya g/cm3 olmaktadır.

Katıların Özkütlesi, Özkütlenin, ölçüle bilmesi için önce kütle ve hacim ölçülmesi gerekir.Kütle ve hacim ölçülmesi katı sıvı ve gazlarda farklı yöntemlerle yapılmaktadır.

Katılar geometrik bir şekle sahip olduklarında boyutları ölçülerek hacim hesaplanır. Kütlede eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle/hacim oranından özkütle bulunur.

Sıvıların Özkütlesi Sıvıları birbirinde ayırt etmenin en kolay yolu yoğunluğunu bulmaktır.Sıvıların yoğunluğu dansimetre yada piknometre ile ölçülür.

Kütle, hacim, oranı sıvının miktarına değil türüne bağlıdır.Bu yüzden farklı olan sıvı maddelerin kütle hacim oranları da farklıdır.Özkütle sıvılar için ayırt edici bir özelliktir.

Sıvı karışımının özkütlesi bulunurken sıvıların birbiri içinde çözünüp çözünmediğine dikkat etmeliyiz.Sıvılar birbiri içinde çözünüyorsa hacim küçülmesi olur çözünmüyorsa olmaz.

Eğer sıvılar birbiri içinde çözünmüyorsa karışımın özkütlesi dk = mtop / vtop = m1 + m2 / v1 + v2 bağıntısından bulunur Karışımdaki sıvıların hacimleri eşit ise

Dk = m1 + m2 / v1 + v2 = d1v + d2v / v + v bağıntısından bulunur Karışımdaki sıvıların kütleleri eşit ise Dk = m1 +m2 / v1 +v2 = m + m / m / d1 + m / d2 bağıntısından bulunur.

Gazların Özkütlesi Gazların kütle/hacim oranını ölçmekkatı ve sıvılara göre oldukça zordur. Çünkü gazların çok büyük hacimleri doldurması kütlenin ve hacmin ölçülmesini güçleştirir.Ayrıca gazların hacimleri sıcaklık ve basınç etkisi ile önemli ölçüde değişmektedir.Bu nedenle gazların özkütlesi sabit değildir

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …