Çözünürlük Nedir

çözünürlük Nedir

Çözünürlük Ne Demek? Çözünürlük Nedir Kısaca? Çözünürlük Hakkında? Çözünürlük Ne Demektir? Çözünürlük Hakkında Kısaca?

çözünürlük sabiti nisbeten düşük çözünürülükteki iyonik bileşiklerin doymuş çözeltilerini tanımlamada kullanılır bkz. çözünürlük, dengesi. Tuzlar için çözünürlük sabiti sulu çözeltilerdeki çözünebilir maksimum miktarıdır. çözünürlük sabiti denge sabitinin özel bir halidir. çözünmüş ve çözünmemiş tuz arasındaki dengeyi tanımlar. çözünürlük sabitinin bilinmesi aynı zamanda çöktürme çözünme reaksiyonunun tersi işlemlerinde de çok faydalıdır. Sıcaklık diğer denge sabitlerinin olduğu gibi çözünürlük sabitinin de nümerik değerini etkiler

Denge haline gelmiş ve daha fazla çözünen solut alamayan çözeltiye doymuş çözelti denir. Çözeltinin denge durumu sıcaklığa bağlıdır. Belirli miktardaki bir çözücü içinde çözünebilecek maksimum çözünen madde miktarına o maddenin o çözücü içindeki çözünürlüğü denir ve genellikle doymuş çözeltinin maksimum konsantrasyonu olarak ifade edilir.

Bir maddenin bir başka madde içindeki çözünürlüğü çözücü ile çözünen arasındaki intermoleküler kuvvetler sıcaklık çözümlendirmeye eşlik eden entropi değişimi diğer maddelerin varlığı ve miktarları ve bazen de basınç veya çözücü gazın kısmi basıncından etkilenir.

Çözeltilerin genel anlamda katıların sıvılara karıştırılmasıyla elde edildiği düşünülürse de herhangi iki madde karıştırılıp çözelti elde edilebilir. Karbonatlı su gazın suda çözünmüş hali olup bir çözeltidir hidrojen gaz palladyum li katı içinde çözünebilir ve paslanmaz çelik aslında bir katının bir başka katı içinde çözünmüş halidir alaşım.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …