Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Millet Nedir

Millet Nedir

Millet Nedir

ulus ya da millet çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. ulus ya da millet, adı verilen bu topluluk feodalitenin yıkılışı ve Kapitalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır.Bir topluluğun ulus olarak adlandırılabilmesi için Toplulukta ortak bir dilin konuşulması, Topluluğun tarihsel geçmişe sahip olması, Şimdi bir arada yaşayan bu topluluğun, gelecek için de bir arada yaşama inancında olması, Topluluktaki bireylerin birlik ve beraberlik içinde, ortak duyguları paylaşması, Toplulukta kültürel ortaklık bulunması gereklidir.

Milletlerin oluşumuna dair tezler Milletin oluşumuna dair tezler kabaca iki ana yaklaşım altında toplanır Özcü yaklaşım ve inşaacı yaklaşım. Özcü yaklaşıma göre milletler Toplumsal tarihin doğal ürünü olan birimlerdir. Bu birimlerin temelini kanbağı, dil, din, ortak tarih gibi bir takım kültürel elementler oluşturur. Bu kimlikler birey veya topluluğa doğuştan verilmiştir bu nedenle birey veya topluluk tarafından reddedilmeleri çok zordur. Bu ortak özellikler kitlelerde doğal olarak bir birliktelik hissi veya milliyetçilik oluşmasını sağlayarak milletin, harekete geçmesine ve kendi devletini kurmasına neden olur

inşacı yaklaşıma göre, milletler, tarihsel sürecin görece daha geç döneminde ortaya çıkmış bir olgudur ayrıca kapitalizmin ortaya çıkışı, sömürgecilik, modern devletin yapılanması ile yakından ilgisi vardır. Başka bir deyişle, milletin, oluşumu insan toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir olgu değildir. Toplumsal gelişimin belli bir safhasında meydana gelmiş bir üründür. Herşeyden önce bir milletin oluşumundan önce bir milliyetçilik akımının ortaya çıkmış olması gereklidir atatürkün Millet, anlayışı Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. gazi Mustafa Kemal Türk milleti atatürke göre, Türk milletinin teessüsünde müessir olduğu görülen tabii ve tarihi vakıalar şunlardır

 1. Siyasi varlıkta birlik
  dil birliği
  Yurt briliği
  ırk ve menşe birliği
  Tarihi karabet
  ahlaki karabet

Milletin Umumi Tarifi Atatürke göre, her millete uyabilecek bir tarifi şunlardır
Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan
Beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan

Ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden vücuda gelen cemiyete Millet namı verilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …