Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Ulus Nedir

Ulus Nedir

Ulus Nedir

ulus ya da millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. ulus, ya da millet adı verilen bu topluluk feodalitenin yıkılışı ve Kapitalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır

zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 717 kilometrekare, Nüfusu 27. 835 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağ kümelerinden ve derin vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. Merkezi 1.121 nüfuslu ulus kasabasıdır.

Milletlerin oluşumuna dair tezler Milletin oluşumuna dair tezler kabaca iki ana yaklaşım altında toplanır Özcü yaklaşım ve inşaacı yaklaşım. Özcü yaklaşıma göre milletler Toplumsal tarihin doğal ürünü olan birimlerdir. Bu birimlerin temelini kanbağı, dil, din, ortak tarih gibi bir takım kültürel elementler oluşturur. Bu kimlikler birey veya topluluğa doğuştan verilmiştir bu nedenle birey veya topluluk tarafından reddedilmeleri çok zordur. Bu ortak özellikler kitlelerde doğal olarak bir birliktelik hissi veya milliyetçilik oluşmasını sağlayarak milletin harekete geçmesine ve kendi devletini kurmasına neden olur.

inşacı yaklaşıma göre, milletler tarihsel sürecin görece daha geç döneminde ortaya çıkmış bir olgudur ayrıca kapitalizmin ortaya çıkışı, sömürgecilik, modern devletin yapılanması ile yakından ilgisi vardır. Başka bir deyişle, milletin oluşumu insan toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir olgu değildir. Toplumsal gelişimin belli bir safhasında meydana gelmiş bir üründür. Herşeyden önce bir milletin oluşumundan önce bir milliyetçilik akımının ortaya çıkmış olması gereklidir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …