Alfabe Nedir

Alfabe Nedir

Yazı ve ses arasındaki bir bağıntı olan alfabe, uzun bir gelişme safhasından sonra bugünkü halini almıştır. insanın sesi birtakım işaretler halinde belirtmesi, tarihten önceki çağlarda başlamış, çeşitli resimlerden, işaretlerden sonra bugünkü harf yazısı, yani alfabe şekline girmiştir

Bir dilin oldukça belirli bir ses temsil eden Harfler sistemini bir arada gösteren dizi. Bu kelime Yunan yazı sistemini meydana getiren harflerden ilk ikisi olan alpha ve, betanın birleşmesinden meydana gelmiştir.

tarih yazı ile başlamıştır. Tarihten önceki devirden kalma birtakım belirtilere rastlanmışsa da ilk insan alfabetik yazı kullanmamıştır. alfabeyi ilk olarak kullananlar kesin olarak bilinmiyorsa da, en eski belgeler Sami ırktan Fenikelilere aittir.

Böylece alfabetik, olmayan Çin, Japon, hitit hiyeroglifleri. Sümer ve eski iranlıların çivi yazısı ve eski Mısırlıların bir çeşit resim yazısı olan hiyeroglifleri zamanla gelişmiş ve ilk alfabe yazı sının doğuşuna sebep olmuşlardır. Böylece, alfabenin esas karakteri olan tel bir modelden olmamasının sebebi açıklanmış olmaktadır. Çünkü Alfabe, tarihi gelişimin de gösterdiği gibi, bir çok modellerin esasından ve yönteminden faydalanmak suretiyle ve bu modellere benzetilmek suretiyle yaratılmış karmaşık bir eserdir. Fenikelilerin alfabe, sinden zamanla birçok milletler faydalanmış ve çeşitli alfabelerin doğmasına sebep olmuşlardır.

Fenike alfabelerinin doğurduğu büyük alfabelerden biri de Yunan alfabesidir. Yunanlılar, M.Ö. dokuzuncu yüzyılda bu alfabeyi, alarak geliştirmişlerdir Bu alfabe, buradan italyaya geçmiş, yi ne çeşitli değişmelerden sonra, Latin alfabesinin doğmasına sebep olmuştur.

Bugün Latin alfabesi kullanılan Milletlerin çoğu, bu alfabeyi, kendi dillerinin şartlarına uydurabilmek için harflerin üstlerine ya da altlarına birtakım işaretler koymak suretiyle, başka ses de ferlerini temsil eden harfler meydan getirmiş esas Latin alfabesi, olan, kendi dillerinin de seslerini temsil edebilen alfabelere sahip olmuşlardır. Bizim alfabedeki ç, ğ, ş, harfleri böyle bir ihtiyacın karşılığıdır. Türkler, sekizinci yüzyıldan beri, çeşitli devirlerde ve bölgelerde Şamanizmi, Brahmanizmi, Hıristiyanlığı islamlığı benimsemelerine, Doğu ve Batı kültürleri çevrelerinden biri içinde bulunmalarına göre farklı alfabeler kullanmışlardır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …