Mehter Nedir

Mehter Nedir

Yeniçerilik zamanındaki mızıka takımı. Bu takım, davul, nakkare, zil, zurna ve borulardan meydana gelirdi. Bu çalgılardan her birinin sayısına göre yedi katlı, sekiz katlı gibi özellikleri ile anılırdı.Mehter, Osmanlı Askeri Bandosu dünyanın en eski askeri bandosudur. Farsçadaki “mihter” kelimesinden türemiştir.Türk geleneklerini, halk bütünlüğünü, devletin yüceliğini konu alır.islamiyetten önceki Türk devletlerinde, küçük değişikliklerle yer almıştır

Üç önemli sembol yer alır otağ, sancak ve mehter.Osmanlı mehterinde zurna, boru, kurrenay ve mehter düdüğü gibi nefesli, üflemeli, kös, davul, nakkare, zil ve çevgan gibi vurmalı ya da çarpmalı, çırpılan çalgılar yer almıştı. Tüm çalgıların sayısı eşit tutulmuş ve bu sayıya dayanakarak mehterin kaç katlı olduğu belirlenirdi. Osmanlılar’da, askerî musukiyi icra eden topluluğa verilen isim. Farsça’da mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), azam (pek ulu) manasında bir ism-i tafdildir. Türkçeye bu kelimenin Arapçalaştırılmış şekillerinden mehter, çoğulu olarak da mehteran yerleşmiştir.

Fasıl Müziği Nedir Fasıl,dindışı Türk musikisi geleneğinde aynı makamda ve çeşitli formadaki eserlerin sıralanmasıyla yapılan konser demektir.Her tabakadan halkın musıki zevk ve kültürüne seslenebilen bir tür olarak yüzyıllardan beri etkinliğini sürdürmektedir. Klasik fasıl sıralaması “taksim”, “peşrev”, “kar”, “1.beste”,”2.beste”, “ ağır semai”, “yürük semai”, “saz semaisi” şeklindedir.Zamanla “şarkı” formunun önem kazanmasından sonra, bu geleneksel biçim yerini ağırdan başlayarak, gittikçe hızlanan çeşitli tempolardaki şarkılara bırakmıştır.

Fasıl musıkisi sarayda, Enderun’un kurulduğu dönemden itibaren meşk sistemiyle öğretilmeye başlanmıştır. Saray dışından musıki ustalarınında katılımıyla padişah huzurunda icra edildiğinde “huzur faslı”, “harem faslı” diye adlandırılmıştır. Açık alanlarda ve sarayların divanhanelerinde kalabalık hanende ve sazendelerin katılımıyla icra edildiğinde ise “meydan faslı” , “küme faslı” diye de isimlendirilmiştir.

Fasıl musıkisini icra eden topluluk belirli sazende ve hanendeden oluşur.Fasıl topluluğunu tef ‘le usul vurarak “serhanende” adı verilen kişi yönetir

Ayrıca kontrol et

Popüler Müzik Nedir

Popüler Müzik Nedir? Popüler Müzik Ne Demek?

Popüler Müzik Nedir? Pop müzik, genellikle popüler müzik gününde ve zamanında hit olan, tutulan müzik …