Matematik Ve Toplum

Matematik Ve Toplum

Matematik, yüzyıllar boyunca toplumların itici gücü olmuştur. Günümüzde ise matematiğin bu gücü, her zamankinden daha fazla kendisini göstermektedir. Bilimde ilerlememiş gelişen bir toplum düşünülemeyeceği gibi, matematiksiz ilerleyen bir toplum da düşünülemez. Tarihte ‘gelişmiş’ olarak adlandırılan toplumların en büyük özelliği, bizleri bugün bile şaşırtan bilimsel ve matematiksel sonuçlara ulaşmalarıdır. Babil Uygarlığı’nda astronomi alanında bugün ancak gelişmiş teknolojik aletlerin yardımı ile doğrulanan- yapılan keşifler, Eski Mısır’da geometri alanında yapılan çalışmalar, eski Yunan’da klasik geometrinin temelini oluşturan buluşlar hayranlık uyandırıcıdır. Bu toplumların bilimdeki gelişmeye paralel olarak diğer alanlarda da ilerlemiş olduklarını hatırlamakta gerekir

Bilimin zamanla yarıştığı günümüzde ise matematiğin önemi her zamankinden daha fazla öne çıkmaktadır. Matematik sadece bilimde gerçekleştirilen gelişmeler için değil, bilimin getirdiği teknolojileri kullanmak için de gereklidir.

Bilgisayarların hızlı gelişimiyle birlikte pek çok sistemin matematiksel modeli çıkarılmakta ve bu sayede sistemlerin davranışları incelenmekte, ortaya çıkabilecek olan sorunlar önceden belirlenerek önlemler alınmaktadır. insan beyninden karıncaların sindirim sistemine, uçak motorundan kol saatinin dişlilerine, dünyadaki iklimsel değişikliklerden küçük bir odadaki sıcaklık değişimine kadar pek çok konuda matematiksel modeller ortaya çıkarılmakta ve bu konulardaki çalışmalar modeller kulanılarak bilgisayar üstünde gerçekleştirilmektedir.

Matematiksel modeller kullanılarak geliştirilen sistemler, bilim alanında gerçekleştirilen buluşlar sayesinde toplumlar daha fazla bilgiye sahip olmaktadırlar. Bilginin belirleyici etken olduğu yüzyılımızda, bilgiye sahip olan toplumlar bunu kullanarak ve aynı zamanda pazarlayarak ilerlemekte ve daha zengin hale gelmektedirler.

Matematiğe, bilime yeterli önemi vermeyen toplumlar ise bilgiyi diğer toplumlardan satın almaya mecbur kalmaktadırlar. Bu bilgiyi kendileri üretmedikleri için kullanımını da yeterince verimli bir şekilde gerçekleştiremeyeceklerdir. Öte yandan ihtiyaç duydukları bilgiyi üretme güçleri de yoktur.

Matematik, insanlığın yaratıcı gücünü ortaya koyabilmesi için elindeki en güçlü silahlardan biridir. Yaratıcılığını kullanamayan toplumlar ise ilerleyemezler, kendi fikirlerini üretemezler, başka toplumların fikirlerini benimsemek zorunda kalırlar.

Matematik, bir toplumun lokomotifidir. Toplumun ilerlemesi ve kendi fikirlerini üretebilmesi için matematiğe ihtiyacı vardır. Bunu ise ancak, eğitimde ve yaşamda matematiğe yeterli önemi göstererek gerçekleştirebilir

Ayrıca kontrol et

Lami Teoremi Nedir

Lami Teoremi Nedir kuvvetlerin dengede olması halini formüle eden, bir statik teoremi. Bir cisme, üç …