Çarpma Nedir

Çarpma Nedir

Eşit terimli toplamanın kısa yazılışı. Çarpılacak sayılardan önce yazılanına çarpılan, ikinciye çarpan, çarpmanın sonucuna da çarpım denir. Çoğu zaman çarpılan ve çarpanın ikisine de çarpan denir. Çarpma işareti (x) veya (.) ile gösterilir.

Çarpmanın özellikleri:

1. ab=ba

2. (ka)b=k(ab)

3. a=b ise ka=kb

4. k(a+b)=ka+kb

5. k(a-b)=ka-kb

İşaretleri aynı olan iki çarpanın çarpımı pozitif ve işaretleri ters olan iki çarpanın çarpımı negatif olarak ortaya çıkar.

Ayrıca kontrol et

Koni Nedir

Koni Nedir Matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru …