Kontakt Lensler

Kontakt Lensler Nedir

Kontakt lensler, miyop, hipermetrop veya astigmatı olan görme bozukluklu hastalarda gözlük yerine kullanılan ve gözün kornea denilen saydam tabakası üzerine takılan daha net görmeyi sağlayan yardımcı araçlardır.Kontakt lensler büyük çoğunlukla görme amacıyla takıldığı gibi tedavi amacıyla veya kozmetik amaçlarla da kullanılabilir.

Kontakt lensler başlıca sert ve yumuşak kontakt lensler olarak iki gruptur. Sert kontakt lensler sert bir maddeden yapılan lensler olup çapları yumuşak kontakt lenslere göre daha küçüktür. Halk arasında yarı sert veya yarı yumuşak olarak adlandırılan gaz geçiren (gas permeabl) kontakt lensler de bir tür sert lensdir. Yumuşak lensler gibi değişik oranlarda oksijen geçirme özelliğine sahip olduğundan yumuşak lense benzetilmektedir. Sert lenslerin göze adaptasyonu için hastanın bu tür kontakt lensleri her gün giderek artan sürelerde kullanması gerekmektedir.

Yumuşak kontakt lenslerde ise böyle bir adaptasyon periyoduna gerek yoktur. Hasta ilk günden itibaren lensi tüm gün takabilir. Yumuşak kontakt lensler sert lenslere göre daha büyük çaplı olup göze takıldıklarında gözün renkli kısmını kaplayıp göz beyazına taşarlar. Sert kontakt lenslerle yumuşak lensler arasında önemli bir fark da bakım ve korunmalarındaki ayrımlardır. Yumuşak kontakt lenslerin gözden çıkarıldıktan sonra kesinlikle özel bir sıvı içinde bulundurulmaları gerekir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, yumuşak lenslerin içeriklerinde yüksek oranda su vardır

Sıvı ortamda bulunmadıklarında su kaybederek kururlar ve deforme olarak kullanılmaz hale gelirler. ikincisi de enfeksiyon riskini azaltmak için yumuşak lenslerin dezenfektan bir sıvı içinde saklanmaları zorunluluğudur. Kornea’ya (gözün saydan tabakası) ait bazı rahatsızlıklar da tedaviyi ve iyileşmeyi kolaylaştırmak ve hastanın şikayetini azaltmak için kulanılan tedavi edici yumuşak lenslerde vardır.

Renkli yumuşak lenslerde ya geçirilmiş bir göz hastalığı veya bir kaza sonucu oluşan beyaz leke gibi estetik kusurları kamufle etmek için veya kişilerin,göz rengini değiştirip daha farklı görünme isteğiyle kullanılırlar.

Ayrıca kontrol et

Hangi Elini Kullananlar Zekidir

Hangi Elini Kullananlar Zekidir

Hangi Elini Kullananlar Zekidir Yıllardır toplum üzerinde yaygın olarak bilinen bir doğrultma bulunmaktadır. Sol elini …