Kısrak Nedir

Kısrak Nedir

Kısrak, eski Türkçede henüz doğurmamış, genç ve dişi attır. Sürüye henüz yeni katılır. Bunun için kısrak sözü­nü, genç kısrak diye yorumlayan Kaşgarlı mahmud bir de eski bir Türk ata­sözü vermektedir. Genç kız ile güreş­me, kısrak ile yarışma.

XI. yüzyıldaki Türklere göre genç kızlar çok güçlü olur­lar, hiç belli olmaz, erkeği yenebilirlerdi. Henüz doğurmamış kısrak, ise attan daha çevik ve sıçrayışlı olurdu. Bunun için binenin başına bir şey gelebilirdi. Bu kaynağa bakılırsa, Sultan Mes’ud genç bir kızla evlenmiş.

Fakat kız gerdek ge­cesinde ayağı ile dokunarak, sultanı de­virmiş. Aslında bu atasözü Türkler tarafından sultan mesuddan çok önce söylenmiş olmalıdır. Eski türkler henüz doğurmamış kısrağa da, doğrudan doğruya kısır derler. Aygır, kısır kış, nedi gibi sözlere eski Türk şiirlerinde de rastlanır.

Eski türkler örnek olarak kısır koyun için, kısır demiyorlar da yozaydı diyorlardı. Görülüyor ki eski atlı Türkler kızlarını yalnızca, henüz doğmamış, canlı ve kanlı dişi taylara benzeti­yorlardı, insan için söylenen fizyolojik deyimleri, başka hayvanlarla karıştır­mıyorlardı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …