Karaisalı Coğrafyası

Karaisalı Coğrafyası

coğrafi konum karaisalı 37.16 kuzey enlemi ile 35.04 doğu boylamları arasında ve akdeniz bölgesinde yer almaktadır. adana iline bağlı olan karaisalı, doğusunda imamoğlu, güneyinde yüreğir ve seyhan, batısında tarsus ve pozantı, kuzeyinde aladağ ilçeleri ile çevrilidir. bkz. karaisalı haritası

adananın kuzeyinde ve şehre 47 km uzaklıkta olan karaisalının yüzölçümü 1.775 km2 dir. denize uzaklığı 93 km olup ilçe merkezinin denizden yüksekliği 241 mdir.

yeryüzü şekilleri
karaisalı, engebeli arazinin bittiği toros dağlarının başladığı yerde kurulmuş, sırtını toroslara dayamış, ovayı tepeden süzen, engebeyle dağ arasında köprü vazifesi gören bir yerleşim birimidir.

dere ve akarsular
karaisalı, akarsular bakımından zengin sayılabilecek düzeydedir. seyhan nehri ilçenin doğu sınırını oluşturur. eğlence, körkün ve çakıt çayları ile üçürge deresi her mevsim su bulunan akarsulardan olup seyhan nehrine dökülmektedir.

ayrıca yörede çatalan ve nergizlik barajları mevcuttur. çatalan barajı adananın içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

iklim
karaisalı, akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur.

ortalama yağış miktarı 917 mmdir. özellikle yaz döneminde nem yüklü sıcak bir hava görülür.

bölgede 38 yıllık ortalama sıcaklık 18.3 ocdir. en soğuk ay ocak 8.82 oc, en sıcak ay ise ağustos 27.5 octur. yine 38 yıllık verilere göre ortalama yüksek sıcaklık 24 oc, ortalama düşük sıcaklık 13.9 ocdir.

bitki örtüsü
ilçenin bitki örtüsü de akdeniz iklimi özellikleri taşır. yüksekliğin az olduğu yerlerde bodur ağaçlardan oluşan makiler görülür. ve yörede bol miktarda murt mersin olması sebebiyle yöre insanlarına murtçu adı da verilir.

yüksekliğin fazla olduğu yerlerde ise ormanlar meşe, kızılçam, ardıç göknar, sedir gibi ağaçlardan oluşur. maki toplulukları, tahrip edilen ormanlık alanlarda görülür. yaz mevsiminin kuraklığı ve uzunluğu bitki örtüsündeki çeşitliliği azaltır.

arazi yapısı
adananın kuzeyinde yer alan karaisalı, alpin dağ sisteminin devamı olan toros dağlarının güney ucunda yer alır. coğrafik açıdan toros dağları ile çukurova arasında geçiş alanında bulunmaktadır. dolayısıyla arazinin bir kısmı dağlık, bir kısmı ise az engebeli veya engebesiz alanlardan oluşmaktadır. jeolojik açıdan ise toros dağ kuşağının hemen güney ucunda yer almaktadır. bundan dolayı da jeolojik yapı iki ana kısımda incelenebilir

birincisi toros dağ kuşağını oluşturan kıvrımlı, kırıklı, palezoyik ve mesozoyik yaşlı kayaçlar olup genelde kireçtaşları, kırıntılı kayaçlar ve ofiyolit kayaçlardan oluşmaktadır. bu kayaçlar içerisinde ekonomik öneme sahip bazı maden yatakları bulunmaktadır.

ikincisi ise senozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan adana, baseni sedimanter kayaçlardır.

madenler
karaisalıda çıkan ve maden tetkik arama enstitüsünün saptamış olduğu madenler şunlardır linyit, krom, demir, bakır, kurşun ve maden kömürü

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …