Kan Dolaşımı Nedir

Kan Dolaşımı Nedir

Kanın vücutta do­laştığı ilk olarak 1628 yılında ingiliz hekimi william harvey tarafından gös­terilmiştir. Harvey kanın atardamarlar­dan toplardamarlara nasıl geçtiğini an­lamamıştır. Bu olayın kanın etteki deliklerden geçmesiyle gerçekleştiğini tah­min etmiştir.Bu eksikliği 30 yıl sonra italyan asıllı malpighi açıklayabilmiş ve yeni bulunmuş mikroskop yardımıyla atardamarlar ve toplardamar sistemlerini birleştiren kılcal damarları görmüştür. Vücutta kan dolaşımı şöyledir. Atardamar kanı akciğerlerden sol kalbe gelmektedir. Sol kulakçığa girip oradan mitral ka­pak yoluyla sol karıncığa pompalanmak­tadır.

Atardamar sistemi çeşitli atarda­marlara dallanır ve kan vücudun bütün bölgelerine yollanır. Atardamarlar daha uzak olan atardamarcıklara bunlarda kılcal damarlara dallanır. Bu damarlar adını aldıkları kıllardan daha incedir ve içlerinde kan oksijenini dokulara ve­rip koyu pis kan haline gelir.

Toplar­damar sistemi bu kanı kalbe geri götü­rür. Toplardamar sisteminin özel bir bö­lümü olan portal sistemde barsaklardan gelen kan vücudun diğer bölümlerinin toplardamar kanıyla birleşmeden önce karaciğerden geçer. Oksijeni alınmış ko­yu renkli toplardamar kam, üst ve alt vena kavalarca sağ kalbe iletilir. Sağ kulakçığa giren bu kan triküspit kapağı arasından sağ karıncığa pompalanır.

Sağ kulakçık kanıda pulmoner kapaktan pulmoner atardamara ve akciğerlere geçer. Burada damarlar kılcal damarlara kadar dallanır. Buradaki toplardamar kanı ile alveollerdeki hava arasında yal­nız çok ince bir duvar vardır. Kan ha­vayla gaz alışverişi yapıp akciğerleri ok­sijenle doyarak terk eder. Sol kalbe gidip yeniden atardamar sistemine girer.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …