Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Kağıt Nedir

Kağıt Nedir

Kağıt Nedir

Kağıt Nedir? Kağıt Nedir Kısaca? Kağıt Ne Demek? Kağıt Hakkında Bilgi? Kağıt Ne Demektir?

kağıt Nedir, hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak kağıt, Hamur haline getirilmiş, çeşitli nebati maddelerden yapılan, üzerine yazı yazılan, ince, kuru yapraktır. ince bitki liflerinin keçeleşmesi ile meydana gelen bugünkü Kağıdın ilk olarak M.S. 1. yüzyılda Çinde yapıldığı sanılmaktadır.

insanoğlunun hayatının bir parçası olan yazı, daha önceleri, düz konik, taş ve ağaç gövdeleri ile killi topraktan yapılmış yazı levhaları üzerine yazılmaktaydı. kağıtları iyi kullanmalıyız çünkü onlar oksijen kaynağı olan ağaçlardan yapılır.

Kağıdın Tarihçesi Kağıt icat Aslında M.Ö. 4000 yıllarında Mısırda bulunan Cyperius papirüs denilen bitkinin sapı uygun boyutlarda kesilip bir tahta üzerine dizilip, sulu vaziyette tokmaklanarak bir çeşit Kağıt üretilmekteydi. Yapılışı ve özelliği bakımından bugünkü Kağıttan farklı olmakla beraber, Kağıt ismi bu papirüs kağıdından kalmıştır.

Papirüsle beraber, çeşitli hayvan derilerinden yapılan pergament parşömen Kağıdı da tarih boyunca kullanılmıştır. Parşömen, bugün bile kullanılan, yazı yazmaya ve resim yapmaya çok elverişli, uzun ömürlü bir kağıt çeşididir.

Kağıt, ilim ve kült ürün yayılıp gelişmesinde çok büyük bir rol oynamıştır.ve ilk para mantığının birşeyler satın alma, değiş tokuş gibi parasal şeylerin başlangıcı olmuştur. Yazma, taşıma ve muhafazasındaki kolaylıklar, herhangi bir yerdeki ilim ve bilginin çok kısa bir zamanda dünyanın her tarafına kolayca yayılmasını temin etmiş, böylece bugünkü medeniyete ulaşılmasının başlıca vasıtalarından birisi olmuştur

Bugünkü dünyada Kağıt, en başta gelen sanayi mamullerinden biridir ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan maddelerden biridir. ilmi çalışmalar, eğitim ve öğretim müesseseleri, her türlü basın, Yayın faaliyetlerinin yanı sıra Para basımında, ambalaj işlerinde, mutfakta ve daha pek çok yerde kağıt kullanılmaktadır.

Eskiden kağıt üretimi az yapıldığı için, dünyanın her yerinde kıymetli tutulurdu. Sonradan üretimin bollaşması ve yaygınlaşması ile eski itibarını kaybetti. Ancak son yıllarda kağıt yapımında kullanılan hammaddenin tükenmeye yüz tutması, artan maliyetler ve diğer sebeplerle Günden Güne kıymetlenmektedir.

Kağıdın Kimin Tarafından Bulunduğu Bugün Kesin Bilinmemektedir. Ancak bugünkü kağıt hamuru ile elde edilen kağıdın ilk modeli milattan sonra 105′te Çinde Tsai Lun adında bir saray görevlisi tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. Tsai Lun Ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemeleri özlü ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövüp, elde ettiği hamuru geniş bir tekne içinde suyla karıştırarak ilk mekanik odun hamurunu elde etti.

Daha sonra gözenekli bir kalıbı, hamurun içine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülerek aşağıya akıyor, kalıbın yüzeyinde lifli bir tabaka kalıyordu. Bu tabaka kalıp üzerinden alınıp kurutulduğunda ve üzerinden el yapımı silindirlerle ilkel kalenderlemeden sonra kullanıma hazır hale geliyordu.Keşfinden bugüne kadar 2000 yıl geçmiştir. Orta asyada yapılan araştırma ve kazılarda, üçüncü ve yedinci yüzyıllar arasında kullanılan kağıtların dut Ağacı kabukları, kendir, kenevir ve pamuktan yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

Kağıt, Çinden, Orta Asyaya oradan da irana geçti. 751 senesinde yapılan Talas Meydan Muharebesinden sonra, Çinden alınan esirlerden kağıt yapımı öğrenildi. Çinin dışında ilk defa Semerkandda kağıt yapım merkezi kuruldu.

Yakın Doğuda ilk defa Abbasi hükümdarı Harun Reşid zamanında 754 senesinde Bağdatta kurulmuştur. Batı alemi ise Müslümanlardan 400 yıl gibi uzun bir zaman sonra yine Müslümanlar sayesinde kağıdın varlığından haberdar oldular. Bundan sonra Şam, Trablusşam, Yergen ve Mısırda kağıt fabrikaları kurulmuştur.

Kuzey Afrikanın Müslümanlar tarafından fethedilmesi ve daha sonra ispanyaya geçilmesi üzerine, kağıt fabrikaları da oraya taşınmıştır. Müslümanlar tarafından kurulması ve avrupanın ilk kağıt fabrikası olması bakımından bu fabrikalar çok önemlidir.

Böylece Çinde binlerce yıl önce imalatına başlanan kağıt, zamanla daha yeni metotlarla üretilmiş ve 18. yüzyılda Fransada ilk defa kağıt makinesi yapılmıştır. Kağıt makinelerinde da sürekli olarak teknolojik gelişmelere paralel olarak değişiklikler olmuş ve bugünkü çok motorlu tahrik sistemli, Hamurun kesafet yoğunluk , sıcaklık , pH, gramaj ve rutubet gibi özelliklerini kontrol altında tutabilen otomatik kağıt makineleri ortaya çıkmıştır.

kağıt çeşitleri Hayatın her safhasında çok çeşitli maksatlarla kullanılan kağıt, ağırlığına gramajına, kullanılan hamurun cinsine, dolayısıyle yırtılma ve patlama mukavemetine ve buna benzer diğer özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılabilir. Fakat genel hatları ile şu şekilde tasnif etmek mümkündür

Yazı Tabı Kağıtları 1, 2 ve 3. hamur kağıtlar ofset kağıdı, aydınger kğıdı vb., Sargılık kağıtlar, Kraft torba veya çimento torba kağıdı ,

Temizlik Kağıtları, ve hijyenik kağıtlar, tuvalet kağıdı, ince özel kağıtlar sigara kağıdı vb Oluklu mukavva kağıtları kraft yüzey kağıdı, atık kağıt yüzey kağıdı, oluklu katı kağıdı

Kartonlar Bir başka sınıflandırma ise kültürel kağıtlar Endüstriyel kağıtlar şeklinde olabilir Kağıdın ham maddesi Kğıdın ana hammaddesi odundur. kağıtlık odun, mobilya vs. üretiminde kullanılan odundan düşük, yakacak olarak kullanılan odundan daha yüksek kalite seviyesindedir. Bu odun da, ya iğne yapraklı çam vb. yumuşak ağaçlardan veya yapraklı meşe vb. sert ağaçlardan elde edilir.

Aslında memleketin orman kaynaklarının tüketiminde kağıt sanayii, orman ürünleri sanayii ve yakacaktan sonra üçüncü sırayı işgal etmekle beraber, ormanın yetişmesinin çok zaman alması dikkate alınırsa, sadece kağıt sanayi bile, ormancılığa gereken önem verilmezse, bir memleketin orman kaynaklarını kısa zamanda tüketebilecektir.

Bundan dolayı bütün dünyada kağıt sanayii, odun dışındaki kaynaklara her geçen gün daha süratle yönelmektedir. Bunlar arasında yıllık Bitkiler olarak bilinen saman, kamış, kendir-kenevir ile tütün, ayçiçeği vb. bitkilerin sapları sayılabilir. Çok çeşitli olan bu bitkiler arasından şimdiye kadar sadece saman, kamış ve kendir ekonomik kullanım seviyesine erişebilmişlerdir. Genellikle diğerlerinin toplanması ve stoklanması ekonomik gözükmemektedir.

kağıt yapımı Kağıt imalatı yapan fabrikaları kağıt hamuru fabrikaları bugün selülit fabrikaları olarak bilinmektedir ve kağıt fabrikaları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ancak bugün kağıt fabrikaları hem kağıt hem de hamur üretimi yapan entegre tesisler olarak kurulmaktadır.

Hamur üretim bölümünde çeşitli metotlarla söz konusu hammaddelerden kağıt hamuru üretilir. Üretilen hamur ya sulu halde uygun karışımlar ile doğrudan doğruya kağıt makinesine verilir veya suyu alınarak yoğunlaştırılmış halde satılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …