izotop Nedir

izotop Nedir? izotop Ne Demek Kısaca?

izotop Nedir? izotop Radyoaktif elemanlar bulunduktan sonra bu elemanlar üzerinde çalışılırken, radyum elemanını doğuran iyonyumun tüm özelliklerinin, thoryum elemanının özellikleriyle aynı olduğu farkedilmiştir Ancak, iyonyumun atom ağırlığı 230 olduğu halde thoryumun atom ağırlığı 232 dir. Üstelik radyoaktif özellikleri de farklılık göstermektedir Sonradan başka elemanlarda da aynı durumla karşılaşılmıştır. Sözkonusu elemanların sıralandığı cetvelde periyodik sistemde ayrı ayrı yerlere koymak cetvelin bozulmasına sebep olacağından bunların aynı yerlere konması gerekmiştir. Zaten izotop da aynı yer anlamına gelir.

izotop Nedir? izotop Ne Demek?

Kimyasal elemanlar, tabiatta bulunduğu şekliyle çeşitli kitlelere sahip atomlardan meydana gelmiştir. Bir kimyasal elemanın atom çeşitlerine izotop, adı verilir. Başka türlü söylemek gerekirse, aynı elemana ait iki eşit atom çeşitli kitlelere sahipse, bunlara izotop denir. Bunların çekirdeklerindeki proton sayısı ve çevrelerinde dönen elektron sayısı aynıdır. Fakat çekirdeklerindeki nötron sayısı değişir.

Yukarda belirtilen fizik özellik farklılığı sonradan şu şekilde açıklanmıştır Bir elemanın atom çekirdeği belirli sayıda protonlarla nötronlardan meydana gelmiştir. Çekirdeğin çevresindeki elektron sistemi de çekirdekteki proton sayısına göre düzenlenmiştir. Kimyasal bir elemanın atomunun çekirdeğindeki proton sayısı, o atomun aynı zamanda numarasıdır.

Proton sayısı değişmeksizin nötron sayısı değişirse, atomun ait olduğu elemanın izotopu meydana gelir. Burada izotopun atom numarası aynıdır. Çevresindeki elektron sayısı ve düzeni, yani sıralanışı da aynı olur. Dolayısıyla gösterdiği, taşıdığı kimyasal özellikler değişmez. Atom ağırlığının değişmesi, nötron sayısının değişmiş olması nedeniyledir. Çünkü atom ağırlığı protonla nötron toplamına eşittir. Sözkonusu eleman radyoaktif ise, gayet tabii olarak buna ilişkin özellikleri de değişecektir.

Tabiattaki birçok elemanların izotopları vardır. Çeşitli kitledeki atomları ayıracak bir araç olan kitle spektografı ile yapılan gözlemler,birçok elemanın birden fazla izotopa sahip bulunduğunu göstermiştir, Ancak hiç bir elemanın 10 sabit izotoptan fazla izotopu, yoktur. Sadece kalayın 10 izotopu vardır. Bir elemanın atom sayısı tekse, ikiden fazla sabit izotopu olmaz. izotopların bulunması bilime büyük ölçüde yararlar sağlamıştır. Dünyanın yaşının hesaplanmasında, jeologların tahmini hesapları terkedilmiştir. Artık, hesaplamalar izotopların, varlığına dayanan bir yöntemle yapılmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …