Maddenin Üç Hali Nedir

Maddenin Üç Hali Nedir

Elinizdeki bu kitap, bir çakıl taşı, bir kabın içindeki süt, hava, güneş, ay, yıldızlar,bir kumaş parçası, madde için sayılabilecek sayısız örneklerden bazılarıdır. Burada ortaya çıkan bir başka gerçek maddenin canlı olmadığıdır

Maddenin üç halini açıklamadan önce, kimyasal anlamıyla maddenin ne demek olduğunu belirtelim. Bir kimyager bir maddeden söz ettiği zaman, ağırlığı olan herhangi bir şey sözkonusudur. Gözle görülen, elle dokunulan, ağırlığı olan herhangi bir şey madde dir.

Bunlara karşılık, radyo dalgaları, televizyon dalgaları ve ısı madde değildir Daha doğrusu, madde olmayan şeyler için bazı örneklerdir Çünkü bunların ağırlıkları yoktur Gözle görülemez, elle dokunulamazlar Dünyanın nice çeşitli maddeyle dolu olduğunu anlamak için çevremize şöyle bir bakmak yetecektir. Gerçekten de maddenin milyonlarca cinsi vardır Bunlar biçim, ağırlık, yapı, renk bakımından aynı çeşitliliği gösterirler Fakat kimyacılar maddeyi sadece üç bölümde ele alırlar. Onlara göre maddenin üç hali vardır

Katı

Sıvı

Gaz

Kuramsal olarak her eleman bu üç halden birinde bulunabilir ama, gerçek daha farklıdır. Nitekim, su yukarda sayılan üç hale de girebilir. Belirli basınç şartları altında, O sıfır derecede buz olur. Yani katı haldedir. 100° C. lOO santigrat derecede ise buharlaşır,gaz haline gelir Başka türlü söylemek gerekirse, bir maddenin normal durumunu düzenleyen en önemli unsur ısıdır. Bütün maddelerin şekil değiştirmeleri için farklı ısıların uygulanması gerekir. Sözgelimi, aslında gaz halinde bir madde olan karbon dioksit, yaklaşık olarak eksi – 32° C. de sıvı haline, eksi 78. °2 C de ise katı haline gelir.

Maddelerin üç halinin ayrılmasında, katımaddelerin belirli bir biçimleri, hacimleri vardır. Buna karşılık, sıvıların belirli hacimleri vardır ama, belirli biçimleri yoktur Bulundukları kabın biçimini alırlar Gazların ise hem belirli biçimleri, hem de belirli hacimleri yoktur Bulundukları kabın biçimini alırlar. Hacimleri sıkışıp genişleyebilir.

Maddelerin halinin değişmesinde önemli bir başka unsur da basınçtır. Maddenin halinin değişmesindeki ısı ve basınç unsurları arasında genel bir bağıntı vardır. Basınç ne kadar fazla olursa, maddenin halinin şeklinin değişmesi için gereken ısı da o oranda yükselir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …