Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Neon Nedir

Neon Nedir

Neon Nedir

Kuru ve açık havada bir milyonda 15 oranında bulunan neon, asal gazlardan ötekiler gibi hiçbir bileşik meydana getirmez. Herhangi bir kimyasal olaya katılmaz. Helyumla neonun, kaynama noktaları oksijenden ve azottan daha düşüktür. Dolayısıyla sıvılaşmayan havanın 3/4 ü neon, 1/4 ü helyumdur. neon helyum, karışımı, özel cam borular içinde çok güzel kırmızı ışık verir. Neon lambalar özellikle reklam ışıklarında kullanılmaktadır. ışık aslında neonun, varlığı dolayısıyladır. Çünkü helyum bu şartlarda ışık veren bir gaz değildir

Neon havada çok düşük oranda, yani pek az miktarda bulunan bir gazdır. Özelliklerini şöylece belirtebiliriz Kimyasal sembolü simgesi Ne atom numarası 10 Atom ağırlığı 20.12 Ergime noktası -248. 8° sı fırın altında 248.80° derece Kaynama noktası -244° sıfırın altında 244° derece Özellikle aydınlatma araçlarında kullanılan neon, sıvı haline getirilmiş havadan, Oksijenden elde edilir. Asal gazların ikinci elemanıdır. Sıra itibarı ile helyumdan sonra gelir

hava basınç altında önce sıvı haline getirilir.Sonra buharlaştırılır ve havayı oluşturan gazlar böylece ayrı ayrı elde edilebilir. Neon gazıyla doldurulan, iki elektrodundan akım geçirilen bir cam tüp içindeki gaz gözalıcıbir kızarıklıkla ışıldar. gazın içine birkaç damla cıva katılması, bu ışığı parlak mavi yapar. Başka yollarla da değişik renkler sağlanır. Asal gazlar gurubunda önceleri sadece helyum ve organ gazları bilinmekteyken, bilimsel esaslara göre ikisinin arasında başka bir elemanın varlığının gerektiği düşünülmüş, ilk iki gazı bulan ingiliz kimyacısı Ramsay sonradan neon gazını da bulmuştur.

Neon lambaların verdiği ışık çok parlak olduğu için sisli çevrelerde uzaktan farkedilebilir. Ayrıca gün ışığında da görülür. Endüstride neon helyum karışımı büyük ölçüde elde edilmektedir. Kullanılma, uygulama alanları da yaygındır.

Reklamcılığın gelişmesi, neon lambaların kullanılmasını daha yaygınlaştırılmış,bu bakımdan büyük rol oynamıştır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …