itriyum Nedir

itriyum Nedir

Periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal element. Y sembolüyle gösterilir. Atom numarası 39, atom ağırlığı 88.9, erime noktası 1523°C, kaynama noktası 3337°C ve yoğunluğu 4.457 gr/cm3tür. Dış elektron biçimlenmesi 4d1 5s2 olup, bileşiklerinde +3 değerliğini alır. Bu özelliği ile de lantanitlere çok benzer ve bu elementlerin cevherleri arasında yer alır.

itriyum başta gadolinit, öksenit ve ksenotim olmak üzere pekçok cevherde bileşikler halindedir. Tabiatta kurşundan daha fazla rastlanan bir elementtir. itriyum, sanayide, diğer nadir toprak elementlerinden iyon değişimi yoluyla ayrılarak üretilir. Metal halinde ise, itriyum flüorürün kalsiyumla indirgenmesiyle hazırlanır.

itriyumun en mühim kullanılma sahalarından biri renkli televizyon tüplerinde, çeşitli bileşikler içinde, bilhassa kırmızı rengin elde edilmesinde mühim şekilde kullanılır. Ayrıca tıpta radyoaktif itriyum izotopundan kanser tedavisinde faydalanılır. Bilhassa bir hipofizektomiyi gerçekleştirmede, iğne veya palet şeklinde doku içine yerleştirilerek kullanılır.

itriyumdan ayrıca sanayide alaşım imalatında ve metalurji işlemlerinde de istifade edilir. itriyum bileşiklerinden optik camlarda ve özel seramiklerde katalizör olarak, ayrıca fosforesans maddeler ve laserler gibi optik ve elektronik cihazların imalinde faydalanılır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …