Ana Sayfa / Din Kültürü / islam Nedir

islam Nedir

islam Nedir

islam bize yüce Allahın bahşettiği bizleri kurtuluşa götürmesini ümit ettiğimiz dinimizdir islam, şevkattir, hoşgörüdür islam Rabbımızın bize öğrettikleridir. Kuran Rabbımızın bizlere bahşettiği tek kaynağımızdır. Peygamberimiz Hz.Muhammede vahiyler ile inmiştir ve bütün zamanlar için geçerlidir Hz.Muhammed son peygamberdir Kuran değişmemiş ve değiştirilemiyecek tek kitaptır islam sevgidir, islam aşktır Yardımlaşmadır islam kardeşliktir aynı kardeşimiz gibi diğer muslumanlarda kardeşimizdir.islam şekile,dile ve ırka bakmaz. Hepsini Allah yaratmıştır ve hepsi ona dönecektir.islam ilimdir okumaktır, gelişmektir islam keşiftir, ruh için ilaçtır. islam nezakettir. islam insan için en buyuk rahmettir islam akıldır

islam ne degildir islam ayrımcılığı sevmez Şekile bakmaz Herkesi Allah yaratmıştır. Herşeyi o bilir Kuran bomba yapım kılavuzu veya kafa kesme rehberi degildir islam bez örtme rehberi degildir.islam buyuk kucuk abdest rehberi degildir.islam sakalı nasıl bırakacağımızı değil aklı nasıl kullanacagımızı gosterir.Soru sorar ve cevabını verir islam bir takım insanlara (hoca, şeyh vs) kulluk rehberi degildir.islam şirket kurma ve hortumlalama için aracı degildir.Bunları yapanlar Allah huzurunda herkes gibi hesap verecektir.islam hurafeler kaynağı değildir.Aklı ve gönülü sever Beyinsizliği değil.

İslam kaç Esas Üzerine Kurulmuştur

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi ol-duğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe’ye haccetmek, ramazan orucu tutmak.

Darü’l-İslam Nedir

Darü’l-İslam, Müslümanların hakimiyeti al­tında bulunup Müslümanların emn ve eman içinde yaşayarak dini vazifelerini ifa ettikleri yerlerdir.

İttihad-ı İslam Nedir

1870’lerden itibaren imparatorluğun merkezinde gittikçe güçlenen bir ideolojik davranış kümesine verilen addır.

İslam’ın Beş Şartı Nedir

  • 1- Şehadet Etmek
  • 2- Namaz Kılmak
  • 3- zekat Vermek
  • 4- oruç Tutmak
  • 5- Hac’a gitmek

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …