Ana Sayfa / Genel Bilgiler / işçi Nedir

işçi Nedir

işçi Nedir
işçi Nedir, işçi bir çok alanda çalışmaktadır buna göre işçi hizmet akdine dayanarak, ücret karşılığında, işverene ait iş yerinde çalışır, iş yapma fiilini üstlenen gerçek kişi. Genel olarak ifade edilirse, huküki münasebetin durumuna göre, değişik kanunlarda işçinin tarifi de farklıdır. Mesela, 657 sayılı devlet Memurları Kanununa göre, tayin şekliyle müstahdem yapılan bir kişi memur kabul edildiği halde, 1475 sayılı iş Kanunu’na göre aynı işe Hizmet akdi yapılarak müstahdem

olan bir kişi işçi kabul edilmekte, iş münasebetinden doğan istihkakları farklı olarak tespit edilmektedir. Genel manada işçi, ücret karşılığı emeğini arzeden kimsedir. Farklı kanun kapsamında olması bu özelliğini değiştirmez.

sanayinin gelişmesi ile ücret mukabili çalışanların sayısında önemli artışlar meydana gelmiş, sırf ücreti ile çalışanlar ve geçimini temin edenler, toplum içinde sosyal bir yapı ve özellik kazanmışlardır. Bu bakımdan eskiden emek deyince, sırf bedeni kuvveti ile çalışanlar akla gelirken, ekonomik yapıda meydana gelen bu değişmeler sebebiyle emek tabirinin içine bedenen ve fikren çalışanların tamamı

girmiş, kanunlarda bu anlayış paralelinde değişiklikler olmuştur. zaman zaman kimin işçi sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu olmuş, kanun ve mevzuatlarda işçi tabirinin kapsamı genişletilmişse de, tam bir açıklığa kavuşturulamamıştır. Halen yürürlükte olan deniz, basın ve iş kanunu kapsamı içinde bulunmayan işçilerin münasebetleri, genel olarak Borçlar Kanunundaki hizmet akti hükümlerinegöre düzenlenmektedir.

Bugün 7 mayıs 1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar kanunu, hizmet sözleşmesinden başka, bedenen çalışmayı konu alan nakliye, Yayın ve adi şirket sözleşmelerine göre çalışanları da işçi saymıştır (mad. 2/1). iş Kanununun kabul ettiği işçi tarifine göre çalışanların bedeni yahut düşünce grubunda olması gibi bir ayrım ortadan kalkmıştır. Kanunda geçen sözleşme, idare huküku alanına giren idari hizmet sözleşmesi değ il, özel huküku ilgilendiren hizmet sözleşmesidir. 1982 Anayasasının 128. maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, işçiler değil, memurlar ve öteki kamu görevlileri (sözleşmeli personel) eliyle görülür. 1982 Anayasasının 51-54. maddeleri ile sendika kurma ve toplu sözleşme yapma hakkı, grev hakkı sadece işçilere verilmiştir.

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir