iş Ve işçi Bulma Kurumu

iş Ve işçi Bulma Kurumu

iş ve işçi bulma faaliyetlerini ve bunlarla ilgili diğer vazifeleri yerine getirmek üzere kurulan ve kuruluş esasları kanunla belirtilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak görev yapan bir kamu kurumu. Kurumun idari ve mali bakımından muhtariyeti vardır. iş ve işçi Bulma Kurumunun Genel Müdürlük Merkezi Ankara’dadır. Kurum, on iki ilde bölge müdürlükleri, 76 ilde şübe müdürlüğü ve 36 ilçede büro şefliği ile hizmetini sürdürmektedir. (1993)

Çalışma esasları ile faaliyet göstereceği konular 21.1.1946 tarihinde çıkartılan bir kanunla belirlenmiştir. Ancak daha sonra ihtiyaca göre yeni bazı düzenlemeler getirilmiştir.

Vazifeleri
1.Her çeşit ekonomik işlemlerle, serbest sanat niteliğinde olan diğer işler için bilgi toplamak,

2.işçi isteme ve iş oranının düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak,

3.işçi ücretlerinin iniş çıkışlarını takip edip, geçim şartlarındaki yükseklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede veya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tesbit etmek. Uygulamasına yardım etmek,

4.Çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, işçileri mesleğe yöneltmek,

5.işçilerin mesleki eğitimlerinin yükselmesi ve kalifiye işçi yetiştirilmesinde gerekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek. Emek, arz ve talebini ayarlayan kurum tarafından, işçilerin arzu ve kabiliyetlerine uygun iş, işverenlerin de çeşitli işleri için elverişli işçi bulmalarını sağlamak.

iş ve işçi Bulma Kurumu, gösterdiği faaliyetlerde ücret talep edemez. Kurumun özel kişi ve bürolarla iş yapması kanunen yasaklanmıştır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …