iller Bankası

iller Bankası

mahalli idarelerin (il özel idaresi, belediye, köy) yapacakları hizmetlerin gerçekleşmesi için kredi vermek, yatırım projelerinin yapılmasını sağlamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmak gayesiyle kurulmuş kamu bankası. iller Bankası, 11.6.1933 tarihinde 15 milyon lira sermayeyle “Belediyeler Bankası” olarak kurulmuştur.

Daha sonra il özel idareleri ve köyleri de içine almak maksadıyla 13.6.1945 tarihinde iller Bankası haline getirilmiştir. iller Bankası kuruluş gayesinin gerektirdiği teknik ve mali hizmetlerin yanı sıra her türlü bankacılık hizmetini yürütmektedir. Bankanın önemli görevlerinden biri de bütçe vergi gelirleri ile Belediyeler fonu,

il Özel idareleri Fonu, Mahalli idareler Fonu gibi kamu fonlarından yerel yönetimlere ayrılan payların dağıtılmasında da görev yapar. 1981’den sonra pay alınan yerlerin sayısı azalmış, fonların sayısı artmış ve pay mikdarı yükselmiştir. Ayrıca şu anda banka safi kazancının yüzde 30’u köy kalkınma payı olarak ayrılmakta, her yıl genel kurul tarafından kararlaştırılan bu pay, faydalanılacak köylere eşit mikdarda dağıtılmaktadır. Banka, Güven Sigortanın resmi acentesi olarak ortak yönetimlerin yangın, su baskını, deprem, infilak, makina, trafik ve kasko sigortası işlerini de yapmaktadır.

Bankanın halihazır sermayesi 20 milyar TL’dir. Genel Müdürü, Bayındırlık ve iskan Bakanının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile tayin edilir. Bankanın çalışma ilkeleri Genel Kurulca belirlenir. Genel Kurula il Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve Köy ihtiyar Meclisinden seçilecek birer kişi ile sekiz bakanlık temsilcisi üye olarak katılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …