ilkokul Nedir

ilkokul Nedir? ilkokul Hakkında Bilgiler?

ilkokul Nedir? ilk öğrenim kurumlarından. ilkokullar yönetmeliğine göre, devlet tarafından veya devlet adına açılan ve yönetilen veya denetlenen resmi ve özel ilkokullar, mecburi öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocukların eğitimi ve öğretimini sağlayan ilk öğrenim kurumlarıdır.

ilkokul Nedir?

ilkokullara hazırlık olmak üzere başlatılan okul öncesi eğitimin öncülüğünü Osmanlılar yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed han döneminde dört yaşlarındaki çocuklar “sıbyan mekteplerinde” eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu eğitim, Osmanlı devletinin sonuna kadar devam etmiş; batıda ise kadınların iş hayatında çalışmaları ile çocukların eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru yaygın hale gelmiştir.

islamiyetin ilk yıllarında camilerde halka düzenli olarak verilen Eğitim, mahalle mekteplerinin ve medreselerin açılması ile yaygınlaştırılmıştı. Eğitimin temeli kabul edilen ilk öğretime Emeviler, abbasiler, Selçuklular, Asya’da kurulan Türk- islam devletleri veOsmanlılar, devlet desteği ile gereken önemi vermişler, çeşitli adlarla okullar açmışlardı. 1913 yılında yürürlüğe giren Geçici ilk Öğretim kanunu ve ona bağlı olarak çıkarılan Anaokulları Tüzüğü ile ilk defa okul öncesi devre ile ilk öğretim yılları ayrılmış ve ilkokula başlama yaşı 7 olarak kabul edilmiştir.

ilkokul, genellikle orta dereceli okul için kabül edilen organizasyona bağlı olarak ilk beş veya sekiz sınıfını içine alan bir okul şeklinde düşünülür. Bu okula bazı memleketlerde “ sınıf okul” “gramer okul” da denmektedir. Amerika’da“primary school” (ilkokul) terimi kullanıldığı zaman, ilkokulun ilk iki veya üç sınıfı anlatılmak istenir. ingilizler bu sınıflara ilkokulun birinci devresi derler. ilkokullar devletin eğitim ve öğretim sistemlerine göre, uygulanan devre ve okunan sene bakımından farklılık gösterirler. Bizde ilkokullar mecbüri ve beş senedir.

ilkokullara, mecbüri öğrenim çağında bulunan çocuklar alınır. Mecbüri öğrenim çağı, çocuğun altı yaşını bitirdiği yılın eylül ayında başlar, on dört yaşını bitirip on beş yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.

Mecbüri öğretim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilkokulu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere, en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen çocuklara tasdikname verilerek kayıtları silinir.

Yabancı memleketlerdeki okullara devam eden ve Türkiye’ye dönen öğrencilerin öğrenim belgeleri, Bakanlıkça incelenerek girebilecekleri sınıflar tesbit olunur.

normal olarak hangi yaştaki çocukların hangi sınıflara alınabilecekleri yönetmelik esaslarına göre

Şöyle Tesbit Edilmiştir:

  • Birinci sınıf: 6-9 (Bu yaşları dolduranlar)
  • ikinci sınıf: 7-10 (Bu yaşları dolduranlar)
  • Üçüncü sınıf: 9-11 (Bu yaşları dolduranlar)
  • Dördüncü sınıf: 10-13 (Bu yaşları dolduranlar)
  • Beşinci sınıf: 11-14 (Bu yaşları dolduranlar)

ilkokullar beş yıllıktır. Öğretim yılı sonunda beşinci sınıf öğrencilerinden başarılı olanlara “ilkokul diploması” verilir. Bugün Türkiye’de ilköğretim dönemi Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 1983’te 22. maddesinin yeniden düzenlenmesi ile 6-14 yaşlar arasını içine almıştır. 1983 yılına kadar ilköğretim denilince, 5 yıllık ilkokul eğitim dönemi programları değerlendirilirdi. 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununda değişiklik yapan 12 ekim 1983 tarihli ve 2917 sayılı kanunla ilköğretim okullarını 8 yıllık bir eğitimle (ilk ve ortaokul birleştirilerek) bütün vatandaşlar için mecburi temel eğitim kurumları arasına alındı. Ancak aynı düzenlemeyle getirilen geçici bir madde; “ortaokul planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt genelinde yaygınlaştıktan sonra kanunla belirleninceye kadar ilköğretim yalnızca ilkokul kısmının (5 yıllık) mecburi olduğu hükmünü getirdi. (1993).

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …