Hidrojenlendirme Nedir

Hidrojenlendirme Nedir

Hidrojeni diğer bir madde ile birleştirme işlemi. Petrol sanayiinde sıvı yakıt imalatında, margarin endüstrisinde önemli bir ameliyedir. Umümiyetle, hidrojenin katıldığı madde, iki ve üç bağı olan doymamış, organik bileşiklerdir. Hidrojenin katıldığı bazı kimyasal reaksiyonlarda, doymamış bileşikler birbirine benzeyen bileşiklere ayrışabilir ki bu “hidrojenasyon bölünmesi” olarak bilinir. Hidrojenasyon reaksiyonları umümiyetle belirli sıcaklık, basınç ve katalizör mevcudiyetinde yapılır.

Benzin, petrolün ağır yağlarının hidrojenasyonu ile elde edilir. Yani benzin, kömür veya tabii gazların hidrojenlendirilmesi ile de elde edilebilir. Kömür 1800°C’de oksijen ve su buharı ile muamele edilir. Karbon monoksit elde edilir ve bu da hidrojenasyona uğratılarak daha geliştirilir. Kömür ince öğütülüp pasta haline getirilir. Bu pasta kalın (ağır) yağ ve metal sülfür ile karıştırılır, sonra 200-250 atmosfer baskı altında 400°C’ye kadar ısıtılır. Daha sonra 450-500°C’de hidrojene edilir ve hafif yağlar veya benzin elde edilir.

Hoşa gitmeyen koku ve tatdaki tabii yağlar hidrojene edilerek yenebilen katı yağ haline çevrilir. Bu işlemde doymamış yani sıvı haldeki yağ, doymuş (katı) yağ haline getirilir. Pamuk ve çiçek yağları hidrojene edilerek margarin elde edilir.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …