Hidrobromik Asit Nedir

Hidrobromik Asit Nedir

Hidrojen bromürün (HBr) sudaki çözeltisi. Bromür asidi de denir. Hidrobromik asit, berrak bir çözeltidir. Renksiz olduğu gibi sarı da olabilir. Işığa hassas, oldukça aşındırıcı ve çürütücü özelliktedir. Hidrobromik asit, en

kuvvetli asitlerden biridir. Hidroklorik asitten daha etkilidir. Kaynama noktası yüksek olduğu ve indirgeme kabiliyeti kuvvetli olduğu için hidrobromik asit bazı mineral cevherlerini çözmede kullanılır. ilaç sanayiinde, bromürlerin, barbitutatların ve hormonların imalatında kullanıldığı gibi petrol endüstrisinde alkillendirme katalizörü ve hidrokarbonların kontrollü oksidasyonu için yine katalizör olarak kullanılır. Kimyasal analizlerde miyar (belirteç) olarak kullanılır.

Hidrojen bromür, oda sıcaklığında renksiz olan bir gazdır. Bu gaz deriyi, gözü ve teneffüs yolları mukozasının zarlarını oldukça tahriş eder. Hidrojen bromür, platinin katalitik etkisi altında, brom ile hidrojenin sıcakta reaksiyona sokulmasından elde edilir. Hidrojen bromür gazı 25°C’de 24,5 kg/cm2 basınç altında sıvı hale getirilir ve bu şekilde taşınabilir. Bu gaz suda çözündüğü zaman hidrobromik asit meydana gelir ve böylece de taşınabilir. Hidrobromik asidin umümiyetle % 48 veya % 62’lik çözeltisi yapılır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …