Hidrat Nedir

Hidrat Nedir

Hidrat Ne Demek? Hidrat Nedir Kısaca? Hidrat Ne Demektir? Hidrat Nedir? Hidrat Hakkında Bilgi?

Hidrat Nedir, Hidrat Bir maddenin su molekülünü kimyasal olarak bağlı tutması hali. Hidratın meydana gelmesi reaksiyonuna da hidratasyon denir. Bu reaksiyon tipinde su, madde ile bağlanırken bir bölünmeye uğramaz. Halbuki hidrolizde su bölünmeye uğrayarak reaksiyona girer.

Hidratlar, iyonlarla (H+ iyonu gibi), kovalent moleküllerle (H2SO4 gibi) veya daha yaygın olarak iyonik tuzlarla (CuSO4 gibi) teşekkül eder. Hidratların özellikleri komponentlerinkinden farklılıklar gösterir.

Mesela bakır sülfat beş su (CuSO4.5H2O) mavi renkli bir kristaldir. Halbuki susuz bakır sulfat (CuSO4) renksizdir. Hidratlar fiziki olarak su varlığı göstermezler. Yani hidrate bir bileşik nemli gibi görünmez.

Hidratlar, bir tuzun çözeltisi buharlaştırma işlemine tabi tutulurken teşekkül edebilirler. Fiziksel olarak mevcut olan su gittiğinde geriye kimyasal olarak bağlı olan hidrat suyu kalır. Hidratasyon veya dehidratasyon (bağlı suyun ayrılması) reaksiyonlarında kristal yapıda değişiklik de sözkonusudur.

Mesela susuz nikel sülfat (NiSO4) kübik kristal yapıdayken yedi sulu nikel sülfat (NiSO4.7H2O) rombik yapıdadır. Bir bileşiğin birden fazla Hidrat şekli olabilir. Mesela bakır sülfatın 1 mol su, 3 mol su ve 5 mol su ihtiva eden hidratları vardır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …