Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Hidiv Nedir

Hidiv Nedir

Hidiv Nedir

Mısır’daki Osmanlı valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın torunu ismail Paşa ve haleflerine verilen ünvan. sadrazam hakkında da hürmet ifadesi olarak kullanılırdı. Hidiv Arapçada büyük vezir, baş vezir, hakim demektir. Mısır valileri sadaret payesine haiz oldukları için bu ünvan verilmişti. sadrazamlar hakkında “hidiv-i efham” kullanıldığı gibi, Mısır valilerine “Hidiv-i Mısr” da denilirdi.

Mısır valileri, 8 haziran 1867’de ismail Paşanın Sultan abdülaziz Handan aldığı fermana dayanarak, 1914’e kadar bu ünvanı taşıdılar. Mısır hidivleri; ismail Paşa ile oğlu Tevfik Paşa ve torunu ikinci Abbas Hilmi Paşa olmak üzere üç kişidir. 19 aralık 1914’de Hidivlik son buldu. Hidivin Osmanlı protokolündeki yeri, sadrazam ve şeyhülislam ile eşit olmakla beraber bu ikisinden sonra idi.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …