Hicri Tarihleri Miladi Tarihlere Çevirme

Hicri Tarihleri Miladi Tarihlere Çevirme

Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medine-i münevvereye hicretinin başlangıç kabul edildiği tarih, sene. Ayın hareketi esas tutulduğu için buna, “Hicri Kameri Sene” “Sene-i Kameriyye” de denir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 53 yaşındayken Allahü tealanın izni ile Medine’ye hicret etti. Rebiulevvel ayının birinci Perşembe günü öğleden sonra Ebü Bekr-i Sıddik’ın evinden beraberce çıkarak Mekke’nin 5,5 km güneydoğu tarafında bulunan Sevr Dağındaki mağaraya geldiler. Mağarada 3 gece kalıp, Pazartesi gecesi ayrıldılar. Bir hafta yolculuk yapıp efrenci (miladi) Eylül ayının 20. ve Rebiülevvel’in 8. Pazartesi günü, Medine yakınındaki Kuba köyüne vardılar. Gece ile gündüzün eşit

olduğu, Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cuma günü Medine’ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yani hicretten 66 gün evvel, Müslümanların hicri kameri sene başlangıcı oldu. Bu da, tarihçilere göre miladın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cuma gününe rastladığı, Ahmed Ziya Beyin Kozmoğrafya kitabında yazılıdır. Kuba köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümanların yılbaşısı, yani hicri sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabul eden güneş yılına da “Hicri Şemsi Yıl” denir.

Araplar, ibrahim aleyhisselamdan beri Arabi aylarını kullanmışlardır. islamiyetten önce Fil Vak’asını başlangıç kabul etmişler ve seneleri buna göre saymaya başlamışlardı. Hicretle beraber başlangıç değişmiş ve her senedeki en mühim hadisenin ismi ile anılmaya başlamıştı (izin yılı, emir yılı, zelzele

yılı, veda yılı vs.). Fakat bu şekildeki tatbikat bazı tarih karıştırmalarına sebeb olduğu için, halifehazret-i Ömer zamanında, hicretin on yedinci yılında alınan bir kararla hicretin olduğu sene birinci sene

olmak ve o senenin Muharrem ayı başlangıç kabul edilmek süretiyle bu tarih tesbit edildi. işte hicri kameri tarih bu tarihtir. Osmanlı Devletince devamlı kullanılan hicri sene, Cumhüriyet döneminde bir kanunla kaldırılarak yerine Avrupalıların kullandığı miladi sene kabul edilmiştir.

Hicri sene de miladi ve rümi tarihler gibi 12 ay esasına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar, Zilhicce ile sona erer. Ayların adları şunlardır: Muharrem, Safer, Rebiulevvel, Rebiülahir, Cemazilevvel, Cemazilahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Hicri sene; ayın dünya etrafındaki dönüşü esasına dayandığı için miladi yıldan 10,875 gün daha kısadır. Aylar da, bazan 29 gün ve bazan 30 gün çeker. (Hicri tarihleri Miladi tarihe çevirmek için Bkz. Arabi Aylar.) Hicri senenin kabulünden beri asırlardır islam aleminde 1 Muharrem sene başı olarak kabul edilmiştir. Hıristiyanlığın

aslında bulunmayan, fakat sonradan kabul edilen yılbaşı günü, onlara ait özel bir gündür (Bkz. Noel). Eskiden Müslümanlar 1 Muharremi sene başı kabül eder, bu günde birbirlerini ziyaret eder, tebrikte bulunurlar, hediyeler verirlerdi. O gün Müslümanlar için adeta bayram sayılırdı. Ziyaretlerde ve gönderilen tebriklerde yeni yılın, birbirlerine ve bütün insanlara hayırlı olması için dua ederler, büyükleri, alimleri evinde ziyaret ederlerdi. Temiz giyinmek, fakirlere sadaka vermek de dikkat edilen hususlardandı.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …