Hayvanların Sistematiği Nedir

Hayvanların Sistematiği Nedir

Yeryüzündeki hayvanları, şube, sınıf, takım, familya, cins ve tür olarak sınıflandırma. Yeryüzündeki hayvanların çeşitleri bir milyona yaklaşmaktadır. Gün geçtikçe, yeni hayvanlar keşfedilerek bu sayı artmaktadır. Her hayvanı, teker teker öğrenmek imkânsız olduğundan, her türden bir hayvan inceleyerek, diğerleri hakkında bilgi edinmek çareleri aranmış, bunun sonucu da hayvanları sınıflandırmak mümkün olmuştur.

Hayvanlar ilk olarak isveçli bilgin Linnee (1701 – 1778) tarafından sınıflandırılmıştır. Linne, hayvanların dolaşım ve solunum organlarıyla, üreme şekillerini, dış benzerliklerini esas tutarak sistematiğini yapmış, daha sonra gelen bilginler tarafından, yapılmış olan bu sistematik, değişikliklere uğrayarak, bugünkü şekline ulaşmıştır. Bugünkü sınıflandırmada, embriyoloji, karşılaştırmalı anatomi, fizyoloji esas olarak alınmaktadır. Bu çeşit sınıflandırma, doğal sınıflandırma dır.

Bu sınıflandırmaya göre, hayvanlar dünyası, sekiz şubede toplanmaktadır. Şubelerde, belli başlı birkaç benzerliği olan hayvanlar bir araya toplanmaktadır. Şubeler sınıflara, sınıflar takımlara, takımlar familyalara, familyalar cinslere, cinsler de türlere ayrılmıştır. Sınıflandırma, türde durur. Türler, birbirlerine en çok benzeyenleri bir arada toplanır. Sınıflar, takımlar v.b. arasında bir yakınlık varsa, alt şube alt sınıflar meydana getirilir.

Hayvanlar sistematiğinde hayvanlar, basitten daha mükemmele doğru bir sıraya konmuştur. Bu sınıflandırmaya göre hayvanlar iki büyük gruba ayrılır

I – Bir hücreliler (Protozoa). Bunların vücutları bir hücreden yapılmıştır.

II – Çok hücreliler (metazoa) vücutları çok sayıda hücreden yapılmıştır.

Bir hücreliler 15.000 kadar türü olan bu grup hayvanları, dört sınıfa ayrılmışlardır, a – Kamçılılar (örnek tipi Oglena), b -Kökbacaklılar (Amip), c – Sporlular (Sıtma paraziti), d – Haşlamlılar (Terliksi hayvan).

Çokhücreliler Yedi şubeye ayrılmıştır 1 – Süngerler, 2 – Selentereler, 3 – Solucanlar, 4 – Eklembacaklılar, 5 – Yumuşakçalar. 6 – Derisidikenliler, 7 – Kordatalar.

Süngerler, vücutları torba biçili, çok delikli, durağan hayvanlardır. 3.000 kadar türü vardır, üç sınıfa ayrılırlar,

a – Kalker iskeletliler, b – Silis iskeletliler, c – Tırnaksı iskeletliler.

Sefenterler, vücutları basit torba toiçiminde, durağan ve yüzey tipleri olan hayvanlarıdır. 9.000 kadar türü vardır. Üç sınıfa ayrılırlar a – idrozoa (Tatlı su hidrası), b – Skifozoa (Denizanası), c – Antozoa (Mercanlar).

Solucanlar, vücutları yumuşak, organları olmayan hayvanlardır. 10.000 kadar türü vardır. Uç sınıfa ayrılırlar a – Yassı solucanlar, b – Yuvarlak solucanlar, c – Halkalı solucanlar.

Eklembacaklılar, vücutları kitinle kaplı, üyeleri ve vücutları eklemli olan hayvanlardır. 675.000 kadar türü vardır. Dört sınıfa ayrılırlar a – Kabuklular (Istakoz, yengeç), b – Örümcekgiller (Örümcek, akrep), c -Böcekler, d – Çokayaklılar (Çıyan, kırkayak),

Yumuşakçalar, vücutları yumuşak, dış kabukları kalkerden meydana gelmiştir. 80.000 kadar türü vardır. Üç sınıfa ayrılırlar a – Karından bacaklılar (Salyangoz), b – Balta ayaklılar (Mürekkep balığı).

Derisidikenliler, dışı kalker kabukları dikenli olan hayvanlardır. 5.00 kadar türü vardır. Beş sınıfa ayrılırlar a – Deniz lâleleri, b – Yılanyıldızları, c – Deniz yıldızları, d – Denizkestaneleri e – Denizhıyarı.

Kordatalar, sırf ipliği ya da omurgası olan hayvanlardır. 40.000 kadar türü vardır, ilkel kordatalar ve omurgalılar olmak üzere iki alt şubeye ayrılırlar.ilk kordatalar, üç sınıfa ayrılırlar a – Hemikordata, b – Urokordata. c – Sefalokordata.

Omurgalılar, beş sınıfa ayrılırlar a – Balıklar, b – Kurbağagiller, c – Sürüngenler, d – Kuşlar, e – Memeliler.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …