Hayvanların Fizyolojisi Nedir

Hayvanların Fizyolojisi Nedir

Her canlı gibi hayvanlar da beslenme, solunum, büyüme, üreme faaliyetlerinde bulunurlar.Beslenme Hayvanların beslenmesinde rol oynayan maddeler, su, madensel tuzlar, karbon hidratlar yağlar, proteinler ve vitaminlerdir. Bu besinleri, canlı organizmalarda, enerji verici yapıcı ve düzenleyici vazife görerek, varlığın devam etmesi için gerekli fizyolojik vazifelerin yapılmasını sağlarlar.

Solunum
Hayvanlar da, bitkiler gibi, karbon dioksit verip oksijen almak suretiyle solunum yaparlar. Dokulardaki hücrelerin oksijen alıp karbondioksit vermeleri hayat olaylarının devamı için gerekli ve zorunludur. Hayvanlar ilkellerinden başlayarak en yüksek sınıflara kadar, değişik organlarla bu işlemi yerine getirirler.

Büyüme
Her hayvan doğduktan ya da yumurtadan çıktıktan sonra, belli “süreler içinde büyümesine devam eder, ihtiyarlar ve ölerek varlığı son bulur. Hayat olayları, doğmasından ölmesine kadar devam eder. Büyüme işlemi, belli bir sürenin geçmesiyle ilgili olmakla beraber, çeşitli iç ve dış faktörlere de bağlıdır. Bu faktörler arasında iyi beslenme, çevreye tam uygunluk, çeşitli dış faktörlerin canlı organizmaya zarar vermesini önleyen şartların bulunması, iç organların, gerekli fizyolojik ödevlerini tam olarak yapmaları gibi şartlar vardır.

Üreme
Hayvan nesillerinin devam etmesi için, hayvanlar da, bitkiler gibi nesillerini üretmek için döl verirler. Üreyen yeni nesiller, hayvanlarda da doğrudan doğruya, asil neslin küçük bir örneği gibi doğarlar ve hayatsal faaliyetlerine başlarlar ya da yumurtadan çıkarlar. ilkel hayvanlarda üreme eşeyli ve eşeysiz şekilde olur. Çok hücrelilerde ise, döllenmiş yumurta denen bir hücrenin çoğalması ile meydana gelir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …