Hayvanlar Nedir

Hayvanlar Nedir

Canlı varlıkların iki büyük bölümünden biri. Her hayvan doğar ya da yumurtadan çıkar beslenir, soluk alır, büyür, neslini üretmek için döl verir ihtiyarlar ve ölerek varlığını sona erdirir. Her hayvanın belli biçimleri ve büyüklükleri belli bir yaşama süreleri vardır.

Hayvanların, canlı varlıkların öbür kolu olan bitkilerden ayırmak kolaysa da, ilkel hayvan ve bitkilerde yapı bakımından ayrıntı bulmak zorlaşır. ilkel hayvanların ve bitkilerin canlılık olayları yalnız protoplâzmalarındadır. Ancak gelişme ilerledikçe, bitkiler ve hayvanlar arasındaki ayrıntılar kesinleşir. Yüksek hayvanların yüksek bitkilerden ayrılmasına sebep olan karakterler arasında başlıca şunlar vardır

1-Hayvanlarda aktif hareket ve sinir sistemi bulunduğu halde, bitkilerde yoktur. (Hayvanlardan yalnız süngerlerde sinir sistemi yoktur).

2-Hayvanlarda selüloz bulunmaz (Tulumlu hayvanlarda vardır).

3-Hayvanlar, su madensel tuzlar ve organik maddelerle beslenirler. Bitkiler ise, inorganik maddelerden organik madde meydana getirirler.

4-Hayvan hücresinde santrozom vardır, bitki hücresinde yoktur.

5-Bitkilerde klorofil vardır, hayvanlarda yoktur.

Hayvanların yapısı, hücre, dokular, organlar ve sistemlerden meydana gelmiştir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …