Harün Aleyhisselam

Harün Aleyhisselam

israiloğullarına gönderilen peygamberlerden.Hazret-i Müsa’nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, imran bin Yasher’dir. Soy itibariyle Yaküb aleyhisselamın oğullarından Lavi’ye dayanır. Mısır da doğdu. Müsa aleyhisselamdan üç sene önce Tür-i Sina’da vefat etti. Harün aleyhisselam, israiloğulları üzerine Firavun’un ve kıbtilerin zulüm ve baskılarının arttığı sırada doğdu. Çocukluğu ve gençliği Mısır’da geçti. Müsa aleyhisselama peygamberlik emri bildirildikten

sonra, Harün aleyhisselama da peygamberlik emri bildirildi. Müsa aleyhisselamla birlikte Firavun’a gitmeleri, onu ve avanesini Allahü tealaya imana davet etmeleri emredildi. Harün aleyhisselam, Müsa aleyhisselamla birlikte Firavun’u ve adamlarını hak dine inanmaya davet ettiler. Kendisinin tanrı olduğunu iddia eden ve insanların kendisine secde etmelerini isteyen Firavun, Müsa ve Harün aleyhimesselamın davetini ve izahlarını kabul etmedi.ilk önce alay edip hakaret dolu sözler sarf etti. Müsa aleyhisselama inananlara ve israiloğullarına korkunç zulümler yaptırdı. israiloğulları durumlarını

Müsa ve Harün aleyhimesselama bildirip, dua istediler. Allahü teala, Firavun ve kavmine ikaz olarak musibetler gönderdi. Müsa ve Harün aleyhimesselam, Allahü tealanın emriyle israiloğullarını Mısır’dan çıkarıp, Kızıldeniz’den yürüyerek Sina Yarımadasına geçtiler. Firavun ve ordusu da geçmek için denize yürüyünce, küfür ve azgınlıklarının cezası olarak, boğulup helak oldular.

Müsa aleyhisselam, kavmiyle beraber Tih Sahrasındayken Allahü tealadan gelen vahiyle Tevrat-ı şerif’i almak üzere Tür Dağına gittiği sırada Harün aleyhisselamı yerine vekil bıraktı. Müsa aleyhisselam Tür Dağındayken, israiloğulları Harün aleyhisselamı dinlemeyip Samiri adında bir münafığın hilelerine kapılarak, yaptıkları altın buzağı heykeline taptılar. Harün aleyhisselam kavminin bu cahilce ve azgınca hareketi karşısında onlara nasihatlerde bulundu. Onları bu inanış ve
hareketlerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Onun nasihat ve uyarılarını bir kısmı kabul ettiyse de bir kısmı kabul etmedi. Harün aleyhisselamı tehdid ettiler. Harün aleyhisselam, kendisine tabi olan 12.000 kişiyle birlikte onların içinden ayrılmak veya onlarla sert bir şekilde mücadele etmek istedi. Fakat Müsa aleyhisselamın, “israiloğullarını parçaladın, birbirinden ayırdın!” diyeceğini düşünerek, bu işten vazgeçti. Müsa aleyhisselamın Tür’dan dönmesini bekledi.

Müsa aleyhisselam, Tür Dağından dönüşünde kavminin altın buzağı heykeline taptığını görünce çok üzüldü. Bu halin sebebini Harün aleyhisselama sordu. Harün aleyhisselam da israiloğullarının kendisini dinlemediklerini ve kendisini ölümle tehdid ettiklerini, Samiri adında bir münafığa uyarak bu yola saptıklarını bildirdi.Müsa aleyhisselam Samiri’ye beddua etti ve israiloğullarının tövbe etmelerini bildirdi.israiloğulları, Müsa aleyhisselamın dediklerini kabul ettiler ve tövbe ettiler. Bu mücadeleler sırasında Harün aleyhisselam da Müsa aleyhisselamla birlikte gayret etti. Allahü teala, Müsa

aleyhisselama kavmini toplayıp, Arz-ı Mev’üt denilen bölgeye (Filistin ve Şam bölgesi) götürmesini ve puta tapan Amalika kavmiyle harb etmesini emretti. israiloğulları, o beldelerde zalim ve kuvvetli hükümdarların bulunduğunu ileri sürerek harbe gitmediler. Allahü teala bu isyanları sebebiyle israiloğullarına kırk yıl müddetle Arz-ı Mev’üd’a girmeyi haram kıldı. israiloğulları bu kırk sene içinde Tih Sahrasında şaşkın ve perişan şekilde dolaştılar. Bu sırada Harün aleyhisselam da Müsa aleyhisselamla birlikte israiloğullarının sıkıntılarına sabretti.

Harün aleyhisselam, israiloğullarının nankörlükleri üzerine, cenab-ı Hakk’ın kendilerini Tih Çölünde kalmaya mahküm ettiği kırk senenin sonlarına doğru, hazret-i Müsa’dan birkaç sene veya bir rivayete göre üç sene evvel vefat etti. Kabrinin nerede olduğu husüsunda çeşitli rivayetler vardır. Harün aleyhisselamla ilgili olarak Kur’an-ı kerim’in Maide, A’raf, Yünus, Taha, Furkan, Şuara, Kasas, Saffat sürelerinde bilgi verilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …