Habbab Bin Eret

Habbab Bin Eret

Resülullah efendimize iman etmekle şereflenen ilk sahabilerden. ismi Habbab, künyesi Ebü Abdullahtır. 586 senesinde Mekkede doğdu. 657 H.37de Küfede vefat etti. Resülullah efendimiz, Zeyd bin Erkamın evinde bulunduğu bir sırada Müslüman oldu. ilk Müslüman olan erkeklerin altıncısıydı. islamın ilk günlerinde, inanmayanların kin ve intikamla baktığı bir zamanda Müslüman olmak, hatta Müslüman olduğunu açıklamak çok zordu. Buna cesaret etmek can, mal, itibar, kısaca her şeyini göze almak demekti. Müslüman olduğu için, müşrikler, inanmayanlar tarafıdan çok işkence yapıldı. Başı sıcak demirle dağlandı. Ümmü Enmar isimli bir kadının azadlı kölesi olan

hazret-i Habbab, bir gün Resülullahın huzüruna çıktı. Ümmü Enmarın zulmünü ve başının dağlandığını arz edip, sırtındaki yaraları gösterince, Peygamber efendimiz Ya Rabbi! Habbaba yardım et! diye dua etti. Bunun üzerine Ümmü Enmar, şiddetli bir baş ağrısına yakalandı. Baş ağrısından inleyip durdu. Neticede, bu ağrıdan kurtulması için başının ateşle dağlanması tavsiye edildi. Adalet-i ilahi tecelli etmişti. Bu sefer, hazret-i Habbab, onun isteği üzerine Ümmü Enmarın başını dağlıyordu.

Her geçen gün Müslümanların sayılarının daha da arttığını gören müşrikler, Habbab bin Erete daha çok işkence yaptılar. Bu sıkıntılar karşısında yılmayan, hatta imanı daha da kuvvetlenen Habbab bin Eret, halini Resülullah efendimize arz edip, dua isteyince Resülullah efendimiz hazret-i Habbabın sırtını okşadı ve dua buyurdular

Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki, demir tarakla derileri, etleri soyulup, kazınırdı da, bu işkence yine onları dininden döndüremezdi. Testere ile tepesinden ikiye bölünürdü de, yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çeviremezdi. Allahü teala elbette bu işi

islamiyeti tamamlayacaktır. Bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki, hayvanına binip, Sana şehrinden Hadramüta kadar tek başına giden bir kimse, Allahü tealadan başkasından korkmayacak, koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka hiç bir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Efendimizin rühlara gıda ve şifa olan bu latif güzel sözleri hazret-i Habbabdaki acıları dindiriverdi.

Peygamber efendimiz tarafından yeni Müslüman olan kimselere Kuran-ı kerimi okumayı öğretmekle vazifelendirilen Habbab bin Eret, Hicret esnasında Mekkeden Medineye hicret etti.

Hazret-i Habbab, Resülullahın bütün gazalarına iştirak etti. Küçük seriyyelerden bazılarında da bulundu. Hazret-i Ebü Bekr devrinde, yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarda ve Suriye taraflarına

yapılan seferelere de katıldı. Hazret-i Ömer zamanında, iran savaşlarında kahramanca savaştı. Hazret-i Ömer, zaman zaman yaptığı konuşmalarda Habbab bin Eretten bahseder, onun islamın ilk yıllarında çektiği eziyet ve sıkıntıları ibret olarak anlatırdı. Habbab bin Eret, hazret-i Osman zamanında da muharebelere katıldı, cihaddan asla geri kalmadı. 657 H.37de Küfede vefat etti.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …