H Nedir

H Nedir

Türk alfabesinin onuncu harfi. Konsonlar sessiz, ünsüz içinde sekizinci harf. Kimyada hidrojenin, çeşitli ilimlerde zaman birimi olan saatin sembolü. Genel olarak h, bir soluk sesidir. Nefes alt damağın ön tarafından geçerken bu ses çıkarılır. Eski Türkçede sekizinci-dokuzuncu yüzyıl bu ses yoktur. Onun için Göktürk alfabesinde bunu gösteren harfe yer verilmemiştir. Soğd, Uygur, Mani ve Brahmi alfabesinde ise yabancı dillerden geçen bu sesi göstermek için bazı harf ve işaretler kullanılmıştır

H, Türkçeye diğer dillerden geçmiş bir sestir. Türkçe han, hangi, hanım, hani kelimelerinin başındaki h, bu kelimelerin asıllarının kan, kangı, kanım, kanı başında bulunan k sesinin hye dönmesinden ortaya çıkmıştır. Türkçenin bazı lehçe ve ağızlarındaki kelimelerin başında kullanılır. Bazı ağızlarda şivelerde ise Rumelide olduğu gibi kelime başlarındaki h sesi düşmüştür Hangi-angi, henüz-enüz gibi. Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra yeni dinlerini öğrenirken dini metinlerden ve münasebette bulundukları

iran ve Arap topluluklarından bu sesi aldılar. Arap alfabesinde üç çeşit h vardır. Kuran-ı kerimde de bu üç farklı h mevcuttur. Bu üç harfin yazılışları, ağızdan çıkış yerleri ve telaffuz şekilleri farklıdır. Türk alfabesinde bu üç h harfinden sadece biri vardır. Bu ve bunun gibi bazı harflerdeki ve telaffuz şekillerindeki farklılıklardan dolayı

Kuran-ı kerimi Türkçe harflerle yazmak mümkün olmamaktadır. H harfi, üçgen, piramit, silindir gibi birçok geometrik şekil ve cisimlerde yükseklik belirtme işareti olarak da kullanılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …