Elmas Mehmed Paşa

Elmas Mehmed Paşa

on yedinci yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından. 1662 de Kastamonunun Cide kazasına bağlı Hoşalayda doğdu. Babası Sadık Reis, bir gemi kaptanıydı. Genç yaşta Divrikli Mehmed Ağanın hizmetine girdi. 1677 de Mehmed Ağanın Şam Trablus valiliğine tayini üzerine, onunla birlikte gitti. Daha sonra Sultan Dördüncü Mehmedin isteği üzerine Enderunda Hazine Odasına, 1685 te de Hasodaya alındı. Süratle terfi ederek çuhadar ve rikabdar oldu. ikinci Süleyman Han zamanında silahdalığa getirildi 1687. 1688 de beylerbeyilik payesiyle nişancı oldu. 1689 da vezir rütbesini aldı

Elmas Mehmed Paşa 1695 Nisanında Sürmeli Ali Paşanın yerine veziriazam oldu. Sultan ikinci Mustafanın üç seferine de iştirak etti. Lipva ve Lugoş kalelerinin Avusturyalılardan alınmasında önemli rol oynadı. 1697 deki son seferde Zanta bozgunu sırasında askerin geri dönmesini önlemek isterken yeniçeriler tarafından parçalanmak suretiyle öldürüldü. Veziriazamlığı iki buçuk sene kadar olup ölümünde otuz altı yaşlarındaydı. Yakışıklı olmasından dolayı Elmas lakabı almıştır. Muktedir ve işinin ehli bir devlet adamıydı

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …