Günah Nedir

Günah Nedir? Günah Ne Demek Kısaca?

Günah Nedir? Günah Dinde yasaklanan şeyler. Allahü tealanın, peygamberlerinin emirlerine aykırı her şey, iş, söz, davranış. Günah, Farsça bir kelime olup, Arapçada masiyet, ism, zenb kelimelerinin karşılığıdır. Günah lügatte, isyan, karşı gelme, suç, kabahat manalarına gelir. Allahü teala insanları ebedi sonsuz saadete kavuşturmak için peygamberleri vasıtasıyla doğru ve beğendiği yolu göstermiştir. Emir ve yasaklardan ibaret olan bu yola din denir. Son din islamiyettir. Dinde işlenen fiilin günah ve suç olabilmesi için, bunu yapanın akıllı ve ergenlik yaşına girmiş ve kendisinin isteği ile yapmış olması lazımdır. islamiyetin gelmesiyle önceki dinlerin hükümleri kalkmıştır. Her dinde günah, olan şeyler bildirilmişti.

Günah Ne Demektir?

Günah Ne DemektirYahüdilikte günah Bu dinin kitabı olan Tevratta ve inananlara yapması bildirilen evamir-i aşere denilen on emirde günah olan şeyler bildirilmiştir. Bunların başlıcaları puta tapmak Allaha ortak koşmak, boş ve yalan yere yemin etmek, cumartesi günü çalışmak, hırsızlık yapmak, haksız yere adam öldürmek, nikahlanmadığı yabancı kadınla zina yapmak, ana babaya saygısızlık göstermek, rüşvet, dolandırıcılık ve tefecilik ile elde edilen faiz ve kumar paralarını almak, putlara kurban kesmek, kesmeden öldürülen hayvanları yemek, domuz eti yemek vs. gibi fiillerdir. Bugün aslı bozulan bu dinde günah sayılan birçok fiiller ve davranışlar, Yahüdiler tarafından yapılmakta ve mübah sayılmaktadır.

Bkz. Yahüdilik Hıristiyanlıkta günah Hıristiyanlık da, hak ve gerçek bir dindi. Allahü teala tarafından gönderilen incil kitabı ile dinin esasları ve yapılması yasak edilen işler açıklanmıştı. Fakat bu dinin aslı da, isa aleyhisselama inanmayan ve ona düşmanlık yapan Yahüdiler ile, fanatik papaslar tarafından değiştirilip bozulmuştur.

Hıristiyanlıkta da Allaha şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek, lüzumsuz ve yalan yere yemin etmek, Allahın verdiği emirlere karşı gelmek, evlendiği kadını boşamak, dedikodu etmek, yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak, domuz eti yemek ve alkollü içkiler içmek başlıca günah olan işlerdendir. Sonradan bazılarının günah olduğu, incilden çıkarılarak değiştirilip unutuldu.

Günah Nedir? islamiyette Günah Nedir?

Allahü tealanın ve Peygamber efendimizin emirlerine uymamak, haram ve mekruh olan yasaklardan sakınmamak günahtır. Günahlar, küçük ve büyük günah diye ikiye ayrılmıştır. Bununla beraber, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı, küçümsememek gerekmektedir. Çünkü Allahü teala, günahları sebebiyle kullarından intikam almaktadır. Gazabını, intikamını günahlar içine saklamıştır. Küçük sanılan bir günah, intikamına, gazabına azap yapmasına sebeb olabilir. Kul, küçük günahı büyük gördüğü zaman, o günah, Allahü teala katında küçülür. Hadis-i şerifte Mümin olan kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık kimse, günahını burnunun üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür. buyruldu.

imandan Ayrılmaya Sebeb Olan Küfür

imandan ayrılmaya sebeb olan küfür kafir olmak günahı ile, sapık inançlara yol açan bidat Peygamberimizin ve Eshabının inandığından başka bir inanış günahından başka günahlar ikiye ayrılır

1.) Allahü teala ile kul arasında olan günahlar içki içmek, domuz eti yemek, namaz kılmamak, oruç tutmamak gibi. Bu günahların, büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalıdır. Resülullah efendimiz buyurdu ki Bir zerrecik yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha üstündür.Günahların hepsi, Allahü tealanın emrini yapmamak olduğundan, büyüktür. Fakat bazısı küçük görünür. Mesela, yabancı kadına şehvetle bakmak, zina yapmaktan daha küçüktür. Bir küçük günah yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak, farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise, herkese farzdır. Bu sebeple haramlardan, yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan önce gelir.

Her Günahı Yaptıktan Sonra Tövbe Etmek de Farzdır

Her günahın tövbesi kabul olur. imam-ı Gazali hazretleri Kimya-i Seadet kitabında diyor ki Şartlarına uygun yapılan tövbe, muhakkak ki kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinden şüphe etmemelidir. Tövbenin şartlarına uygun olup, olmadığında şüphe etmelidir. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan, Allahü teala intikam alabilir, sonsuz olarak azab edebilir.

2.) Kullar arasındaki günahlar Bu da beş çeşittir 1 Bir şahsın, bedenine karşı işlenen günahları olup dövmek, öldürmek, bir uzvunu kesmek ve benzeri can yakmalardır. Bunda zarar, bedene ve cana olmaktadır. 2 Şahsın malına karşı işlenen günahlar olup gasp, rüşvet, hırsızlık, hıyanet ve benzeri mal ve para ile alakalı olanlardır. 3 Bir şahsın

Cemiyetteki hürmet ve şerefiyle oynamak, günah olup gıybet, iftira, ayıplamak gibi kötü hallerdir. 4 Kişinin dinine ait olan inanç ve davranışların aksini söyleyerek, onu tan etmek, kötülemektir. 5 Bir kişiye, zina gibi kötü isnatlarda bulunmaktır.

Kullar arasında olan günahlar, Allahü tealaya karşı işlenen günahlardan, daha şiddetlidir. Bunlara tövbe etmek için, ayrıca o kulu hoşnut etmek, razı etmek de lazımdır. Hadis-i şerifte Gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız! aşikare yapılan günahın, tövbesini açıkça yapınız! Günahınızı bilenlere, tövbenizi duyurunuz! buyruldu.

Günah Nedir? Büyük Günahlar Nedir?

Büyük Günahlar NedirBüyük günahların sayısı ve tarifi hakkında çok açıklamalar yapılmıştır. Ebü Talib-i Mekki, Küt-ul-Kulüb kitabında diyor ki Büyük günahları hadis-i şerif ve Sahabenin sözlerinden topladım. On yedi büyük günahı buldum. Kalple işlenen günahlar dörttür 1 Allahü tealaya şirk ortak koşmak, 2 Günaha ısrar etmek, 3 Allahü tealanın azabından emin olmak, 4 Allahü tealanın rahmetinden ümit kesmek. Dille işlenen günahlar dörttür 1 Büyü Sihir yapmak, 2 Yalan yere şahitlik yapmak, 3 Yalan yere yemin etmek, 4 Müslümanlara iftirada bulunmak.

Büyük Günahların Üçü Mide ile ilgilidir

Bunlar 1 Şarab ve diğer alkollü içkiler içmek, 2 Haksız yere yetim malı yemek, 3 Faiz yemek. Ferc ile yapılanlar ise ikidir Bunlar zina ve livatadır. El ve ayakla işlenen büyük günahlar ise 1 Hırsızlık yapmak, 2 Haksız yere adam öldürmek, 3 Düşman karşısında harp esnasında kaçmak. Bir de bütün uzuvlar, bütün vücutla yapılan günah vardır ki, o da ana ve babaya itaat etmeyip isyan etmektir.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …